STUDIES OF THE OTTOMAN DOMAIN
     ISSN: 2147-5210 (Online)
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler
Bugünkü Ziyaret
: 224
Toplam Ziyaret
: 411859
Alan:  Tarih
Sait SAYAR
1- SİVAS MASALLARINDA MİTOLOJİK UNSURLAR

  Özet   Tam Metin
Ali Emre İŞLEK
2- XIX. YÜZYILIN İLK YARISINDA CANİK ZAVİYELERİNDE YERİNE GETİRİLEN HAYRÎ HİZMETLER

DOI Number: 10.19039/sotod.2015914104
  Özet   Tam Metin
Figen TAŞKIN
3- 1844 TASHİH-İ SİKKE SONRASINDA PARA DÜZENİ VE KALPAZANLIK

10.19039/sotod.20161122496
  Özet   Tam Metin
Hasan BARLAK
4- FAHREDDİN PAŞA’NIN HİCAZ CEPHESİNDE BAYRAK MÜCADELESİ (Haziran 1916 - Ocak 1919)

10.19039/sotod.20161122497
  Özet   Tam Metin
Dimitris MİCHALOPOULOS
5- 1922 SAMSUN BOMBARDIMANI

DOI Number: 10.19039/sotod.2015914105
  Özet   Tam Metin
Ema MİLJKOVİC,Svetlana STRUGAVERİC
6- ESKİ İLE YENİ ARASINDAKİ KÖPRÜ: OSMANLI YÖNETİMİNİN İLK YÜZYILINDA SIRP TOPLUMU

DOI Number: 10.19039/sotod.2015914106
  Özet   Tam Metin
Esma İGÜS
7- BİR SEMT, BİR KONAK: ÇEMBERLİTAŞ SELİM BEY KONAĞI

DOI Number: 10.19039/sotod.2015914107
  Özet   Tam Metin
Zafer KARADEMİR
8- 18. ASIRDA ORTA ANADOLU HALKININ İKTİSADİ EĞİLİMLERİ ÜZERİNDEN ŞEHİRLİLEŞME TECRÜBELERİ

DOI Number: 10.19039/sotod.2015914108
  Özet   Tam Metin
Fahri SAKAL
9- TEK PARTİ DEVRİNDE SAMSUN’DA TABİÎ AFETLER

DOI Number: 10.19039/sotod.2015814111
  Özet   Tam Metin
İskender TUNABOYLU
10- ÇANAKKALE CEPHESİNDE DONANMA DESTEĞİ

DOI Number: 10.19039/sotod.2015814112
  Özet   Tam Metin
Tuncay Ercan SEPETÇİOĞLU
11- MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİNDE HACİM MUHİDDİN (ÇARIKLI) BEYİN BATI ANADOLU’DAKİ FAALİYETLERİ

DOI Number: 10.19039/sotod.2015814113
  Özet   Tam Metin
Yasemin DEMİRCAN
12- KİKLADLARDAKİ OSMANLI İDARESİNİ ŞEKİLLENDİREN UNSURLAR VE 1670 TAHRİRİ

DOI Number: 10.19039/sotod.2015814114
  Özet   Tam Metin
Hakan TAN, Ali ÇAKIR
13- AMERİKALI BİR MİSYONERİN XIX. YÜZYIL ORTALARINDA BATI VE ORTA KARADENİZ İZLENİMLERİ

DOI Number: 10.19039/sotod.2015814115
  Özet   Tam Metin
Hüseyin Vehbi İMAMOĞLU
14- 19. YÜZYILIN BAŞINDA OSMANLI ADLİYE TEŞKİLATININ YENİLENME SÜRECİNE MEDENİYET ALGISININ ETKİSİ

DOI Number: 10.19039/sotod.2014714117
  Özet   Tam Metin
Bilgin ÇELİK
15- GELENEKSEL YAPI İLE MODERNİTE ARASINDAKİ GERİLİME BİR ÖRNEK: ARNAVUTLUK’TA KAN DAVALARI VE II. MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE SORUNA ÇÖZÜM ARAYIŞLARI

DOI Number: 10.19039/sotod.2014714118
  Özet   Tam Metin
Mucize ÜNLÜ
16- MÜSLİM-GAYRİMÜSLİM İLİŞKİLERİNDEN HAREKETLE XIX. YÜZYILDA BALKANLARDA OSMANLI YÖNETİM ANLAYIŞI: VİLÂYÂT-I SELÂSE ÖRNEĞİ

DOI Number: 10.19039/sotod.2014714119
  Özet   Tam Metin
Gülay YILMAZ
17- OSMANLI YÖNETİMİNİN ORYANTALİST İNŞASI

DOI Number: 10.19039/sotod.2014714120
  Özet   Tam Metin
Kujitim NURO
18- Uğur Özcan – Abidin Temizer: Turkish Ambassadors and consuls in Montenegro from the Ottoman Empire to Republic, Öncü Kitap, Ankara (Turkey), 2012, 148 pages

  Özet   Tam Metin
M.Ali KARAMAN
19- MEŞRUTİYET DÖNEMİ BASIN VE BASINDA ORDU- SİYASET İLİŞKİSİ

DOI Number: 10.19039/sotod.2014614121
  Özet   Tam Metin
Murat TUĞLUCA
20- OSMANLI HUKUKUNUN YENİDEN ÜRETİMİNDE BALKAN FETİHLERİ VE İSTİMÂLET POLİTİKASI

DOI Number: 10.19039/sotod.2014614122
  Özet   Tam Metin
Suat ZEYREK
21- II. MEŞRUTİYET SÜRECİNDE OSMANLI DEVLETİ’NDE ORDUSİYASET İLİŞKİLERİ ÜZERİNE GENEL BİR BAKIŞ

DOI Number: 10.19039/sotod.2014614123
  Özet   Tam Metin
Abidin TEMİZER
22- Böcüzade Süleyman Sami, Isparta Tarihi, Yayına Hazırlayan, Doç. Dr. Hasan Babacan, Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Isparta 2012, 750 sayfa

  Özet   Tam Metin
M.Fatih SANSAR
23- 19. YÜZYILDA ÇUKUROVA TÜRKMEN AŞİRETLERİ I: CERİD VE TECİRLİLER

DOI Number: 10.19039/sotod.2013514124
  Özet   Tam Metin
Özlem GENÇ
24- IX. YÜZYILIN ÖNEMLİ BİLGİNLERİNDEN LYON`LU DİYAKOZ FLORUS VE "LIBER DE ELECTIONIBUS EPISCOPORUM" IŞIĞINDA ORTAÇAĞ PİSKOPOS SEÇİMLERİ

DOI Number: 10.19039/sotod.2013514125
  Özet   Tam Metin
Reyhan Şahin ALLAHVERDİ
25- KIZILDENİZ’DE OSMANLI HÂKİMİYETİ: ÖZDEMİROĞLU OSMAN PAŞA’NIN HABEŞİSTAN BEYLERBEYLİĞİ (1561-1567)

DOI Number: 10.19039/sotod.2013514126
  Özet   Tam Metin
Telli KORKMAZ
26- Osmanlı Belgelerinde Kafkasya Göçleri, T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayını

  Özet   Tam Metin
Abidin TEMİZER,M.Selçuk ÖZKAN
27- İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA TÜRKİYE'NİN KROM TİCARETİNİN SİYASİ VE EKONOMİK SONUÇLARI

DOI Number: 10.19039/sotod.2013414127
  Özet   Tam Metin
Figen TAŞKIN
28- KIRIM SAVAŞI'NDA OSMANLI DEVLETİ'NİN HUBUBAT ÜRÜNÜNÜN İHRACATINI YASAKLAMASI

DOI Number: 10.19039/sotod.2013414128
  Özet   Tam Metin
İskender TUNABOYLU
29- MİDİLLİ’NİN SONUNU HAZIRLAYAN İMROZ HAREKÂTI

DOI Number: 10.19039/sotod.2013414129
  Özet   Tam Metin
Nazlı MURZİOĞLU
30- KAYAOĞLU, Sıtkı (2013). Samsun Kavak Azaklı Köyü Tarih ve Kültürü, Samsun: Cem Ofset, 216 sayfa.

  Özet   Tam Metin

Sonraki> 
Copyright 2019 STUDIES OF THE OTTOMAN DOMAIN. | Xdizayn