STUDIES OF THE OTTOMAN DOMAIN
     ISSN: 2147-5210 (Online)
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler
Bugünkü Ziyaret
: 262
Toplam Ziyaret
: 335453
Yıl:2017 Cilt: 7  Sayı: 12  Alan: Tarih

İbrahim AYDOĞDU, Pelin İSKENDER KILIÇ
185 NOLU MEDRESE DEFTERİNE GÖRE İSTANBUL MEDRESELERİ NÜFUSU (1844)
 
Türk-İslam devletlerinde önemli bir eğitim kurumu olan medreseler, Osmanlı Devleti’nde de gittikçe artarak önemini korumuştur. Aynı şekilde Osmanlı Devleti'nin ilk dönemlerinden itibaren özellikle vergi mükellefi olan ve askerlik çağında bulunan insanları tespit etmek amacıyla nüfus sayımları yapılmıştır. Osmanlı Devleti’nde ilk nüfus sayımı, 1831 yılında yapılmış ve daha sonraki yıllarda belli aralıklarla yapılan yoklamalarla nüfusta meydana gelen değişiklikler tespit edilmiştir. Bu nüfus sayımları, dönemlere ve hazırlanış amaçlarına göre bazı farklı özellikler gösterir. Bu makalede, 1844 yılına ait 185 numaralı İstanbul Medreseleri Nüfus Defteriyle ilgili bilgiler değerlendirilmeye çalışılmıştır. Defterle ilgili tespit ettiğimiz özellikler tablolar halinde medreselerin adları, nerede bulundukları, barınan kişilerin nereli oldukları, isim, lakap, unvan, yaş, fiziki özellikler ve nakille ilgili bilgiler verilip, medreseler arası hareketlilik üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Medrese, Nüfus Defteri, Osmanlı Devleti

10.19039/sotod.2017.53

THE POPULATION OF MADRASES OF İSTANBUL ACCORDING TO POPULATION BOOK OF ISTANBUL MADRASA 185 OF 1844
 
Madrases, an important educational institutions in Turkish-Islamic states, maintain their importance in the Ottoman State, too and enhance their effectiveness increasingly. Similary since first periods of The Ottoman State, censuses had been made especially to determine people responsible for tax and in military age. The first census was held in 1831 in Osmanlı State and the changes in population have been determined in later years by periodical census. These censuses handled in these purposes shows different features according to periods and preparation aims. In this article, In this article, it was attempted to evaluate the information related to the Population Book of Istanbul Madrasa 185 of 1844. As using the datas which are in population register book, we learn in tabular form the names of the medreses, the location, the number of people and the origins of the people sheltering in them, names, nicknames, titles, their ages, physical characteristics and between medreseses transfering.

Keywords: Madrasa, Population Book, Ottoman State

10.19039/sotod.2017.53

Tam Metin

Copyright 2018 STUDIES OF THE OTTOMAN DOMAIN. | Xdizayn