STUDIES OF THE OTTOMAN DOMAIN
     ISSN: 2147-5210 (Online)
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler
Bugünkü Ziyaret
: 174
Toplam Ziyaret
: 518770
Yıl:2018 Cilt: 8  Sayı: 15  Alan: Tarih

Erdem SAKA
52 NUMARALI KADI SİCİLİNE GÖRE 19. YÜZYILDA SİVAS’TA GİYİM-KUŞAM
 
Giyim kuşam, tarihin kadim dönemlerinden beri insanların en zarûri ihtiyaçlarından birisi olmuştur. Bu ihtiyaçları; dini vecibeler, cinsiyetler arasındaki farklar, insanların yaşları, iklim, coğrafya, toplumsal baskılar, zevkler ve toplumsal-kişisel trendler gibi faktörler önemli derecede etkilemiştir. Çalışmamızda 52 nolu Sivas şer’iye sicilindeki tereke kayıtları (1879-1880 yılları)’na göre Sivas’ta kadın ve erkeğin giyim kuşamı ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Sivas, 19. Yüzyıl, Tereke, Giyim-Kuşam

DOI Number: 10.19039/sotod.2018.98

Dressing in Sivas in the 19th Century According to Kadi Registry No:52
 
Dressing has been one of the necessities of human being since the ancient times. These necessities has been designed and affected to an enormous level by religious manners, diversity between the genders, human ages, climate factors, geography, social pressures, entertainment and social manners. In our study the dressing and embellishments in the Ottoman society will be scrutinized with looking into the deceased peoples’ heritage records, kept in Sivas (between the years 1879-1880).

Keywords: Ottoman Empire, Sivas, 19th Century, Heritage, Apparel

DOI Number: 10.19039/sotod.2018.98

Tam Metin

Copyright 2019 STUDIES OF THE OTTOMAN DOMAIN. | Xdizayn