STUDIES OF THE OTTOMAN DOMAIN
     ISSN: 2147-5210 (Online)
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler
Bugünkü Ziyaret
: 139
Toplam Ziyaret
: 518735
Yıl:2018 Cilt: 8  Sayı: 15  Alan: Tarih

Cenk DEMİR & Süleyman TEKİR
AMERİKAN YAKINDOĞU YARDIM HEYETİ’NİN MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİNDE URFA VE ÇEVRESİNDEKİ YARDIM ÇALIŞMALARI
 
Osmanlı Hükümeti tarafından yayınlanan Sevk ve İskân Kanunu neticesinde göçe tabi tutulan Ermenilere yardım etmek amacıyla ABD menşeili Ermeni Yardım Komitesi (The Armenian Relief Committee, ARC) adı ile bir yardım organizasyonu tesis edildi. Ekim 1915’te James Barton başkanlığındaki bu komite, faaliyet sahasının zamanla genişlemesi ile birlikte farklı isimler altında çalışmalarını sürdürdü. 6 Ağustos 1919’da Yakındoğu Yardım Heyeti (Near East Relief, NER) adını alan heyet, Osmanlı kaynaklarında ise Amerikan Şark-ı Karib Muavenet Cemiyeti adı ile anılacaktır. Diğer taraftan yardım faaliyetlerinin sistemli bir şekilde yürütülmesi amacıyla NER tarafından Osmanlı coğrafyası ise çeşitli ana yardım merkezlerine ayrıldı. Söz konusu merkezî bölgelerden birisi Halep olup, dönem dönem değişmekle birlikte Urfa, Antep, Maraş, Mardin, Diyarbakır, Kilis ve Bilecik gibi yerleşim yerlerindeki yardım faaliyetleri de Halep’teki ana yardım merkezine bağlı olarak yürütüldü. Bu çalışmada öncelikli olarak NER’in Urfa’daki yardım faaliyetleri incelendi. Urfa’nın yanı sıra Halep, Antep, Kilis, Maraş, Mardin, Diyarbakır ve Bilecik çevrelerinde icra edilen yardım faaliyetleri de irdelenen bölgeler arasındadır. Bu bağlamda, başta Uluslararası Araştırma için Dijital Kütüphane (Digital Library for International Research / DLIR) adresinde yer alan American Board - Near East Relief’e ait arşiv belgeleri olmak üzere, çeşitli tetkik eserler incelemeye tabi tutuldu

Anahtar Kelimeler: ABD, Yakındoğu Yardım Heyeti, Misyoner, Urfa, Yetimhane

DOI Number: 10.19039/sotod.2018.92

The Relief Acivities of The American Near East Relief Committee in Urfa and Surrounding During the National Struggle
 
A charity organization was established with the name Armenian Relief Committee (ARC) of the USA in order to help the Armenians who were subjected to the immigration under the Relocation and Resettlement Law issued by the Ottoman Government. The committee, headed by James Barton, continued to work under different names with the expansion of the field of activity over time. On August 6, 1919, the delgation, which was named as the Near East Relief (NER), in the Ottoman sources, it is also known as Amerikan Şark-ı Karib Muavenet Cemiyeti. On the other hand, the Ottoman geography is divided into various main aid stations by the NER for the purpose of the systematic execution of the aid activities. One of the central regions is the Aleppo, with the periodical changes, relief activities in settlements such as Urfa, Antep, Maraş, Mardin, Diyarbakır, Kilis, and Bilecik were carried out in connection with the main aid station in Aleppo. In the study, primarily the NER's aid activities in Urfa will be examined. In addition to Urfa, Aleppo, Antep, Kilis, Maraş, Mardin, Diyarbakir and Bilecik are among the regions to be examined. In this study, primarly be on the point of the archive documents of the American Board – the Near East Relief, which is internet address at the Digital Library for International Research (DLIR), the Ottoman Empire archives and examination works will be subject to examination.

Keywords: USA, Near East Relief, Missionary, Urfa, Orphanage

DOI Number: 10.19039/sotod.2018.92

Tam Metin

Copyright 2019 STUDIES OF THE OTTOMAN DOMAIN. | Xdizayn