STUDIES OF THE OTTOMAN DOMAIN
     ISSN: 2147-5210 (Online)
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler
Bugünkü Ziyaret
: 307
Toplam Ziyaret
: 335498
Yıl:2017 Cilt: 7  Sayı: 12  Alan: Tarih

Hakan TAN
BALKAN SAVAŞI ÖNCESİ BULGAR KOMİTELERİNİN MÜSLÜMAN KÖY BASKINLARI: YANIKLI (HAMİDİYE) KÖYÜ ÖRNEĞİ
 
Milliyetçilik akımı ile imparatorluklar dağılmaya başlamış, ulus devletler ortaya çıkmıştır. Balkan milletleri de kendi ulus devletlerini kurmaya gayret ederken Makedonya üzerinde hâkimiyet sağlamak için birbirleri ile mücadele etmişlerdir. Balkan toplumları bu süreçte Avrupalı Güçlerin desteklerini almak için kurulan komiteler, özellikle Bulgar komiteleri, aracılığıyla bölgede karışıklıklar çıkarmışlardır. Bu amaçla kurulan komiteler, 1895 senesinde Yanıklı Köyü’ne baskın düzenlemişlerdir. Bu çalışmada Bulgar komiteciler tarafından Yanıklı Köyü’ne düzenlenen baskın ile baskın esnasında ve sonrasında ahalinin yaşadığı mağduriyetler ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: Baskın, Bulgar, Dospat, Hamidiye, Komite, Yanıklı

10.19039/sotod.2017.52

RAIDS ON MUSLIM VILLAGES BY BULGARIAN COMMITTES BEFORE BALKAN WARS: AN EXAMPLE OF YANIKLI (HAMİDİYE) VILLAGE
 
With the nationalist movement, empires began to disintegrate and nation states emerged. While the Balkan nations tried to establish their own states, they struggled with each other to gain dominance over Macedonia. In this period, Balkan communities used committees, especially Bulgarian committees, to create troubles in order to get the support of European Powers. Committees that were founded for this aim organized a raid on the village of Yanıklı in 1895. This study will deal with the raid on Yanıklı Village organized by the Bulgarian Committee and the villagers facing deprivation during and after the raid.

Keywords: Raid, Bulgarian, Dospat, Hamidiye, Commitee, Yanıklı

10.19039/sotod.2017.52

Tam Metin

Copyright 2018 STUDIES OF THE OTTOMAN DOMAIN. | Xdizayn