STUDIES OF THE OTTOMAN DOMAIN
     ISSN: 2147-5210 (Online)
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler
Bugünkü Ziyaret
: 124
Toplam Ziyaret
: 579723
Yıl:2019 Cilt: 9  Sayı: 17  Alan: Tarih

Mehmet Evsile
CUMHURİYET DÖNEMİNDE DAHİLİYE VE GÜVENLİK HİZMETLERİNİN GÜNLÜK HAYATA YANSIMALARI (1923-1950)
 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ile birlikte ülkenin yeniden bir idarî taksimata tabi tutulduğu ve iç güvenliği sağlayacak düzenlemeler yapıldığı görülmektedir. Birinci Dünya Savaşı ve Millî Mücadele dönemlerinde yaşanan sıkıntıların olumsuz etkileri güvenlik alanına da yansımıştır. Bunun sonucunda, Osmanlı Devleti’nden devralınan tabloda dahiliye ve iç güvenlik hizmetleri konusunda ciddî problemler yaşandığı görülmektedir. İdarî taksimat ve mahallî yöneticilerin sayı ve kalite olarak eksiklikleri, bu hizmetlerin yürütülmesine engel olmuştur. Güvenlik güçlerinin eksikliğinden dolayı asayiş hizmetleri yetersiz kalmıştır. Köy idare hayatındaki eksiklikler ve köylünün üzerindeki malî yükümlülükler dikkat çekmektedir. Köylerde kadastro kayıtları çok az olduğu için toprak anlaşmazlıkları görülmektedir. İdarî taksimat, belediye hizmetleri, köy hayatı, asayiş hizmetleri, kolluk güçleri, askerlik ve diğer alanlarda pek çok düzenlemeler yapılarak, bu konulardaki sıkıntılar ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Türkiye Cumhuriyeti, İdarî Taksimat, İç Güvenlik, Vilâyet Yönetimi, Köy Yönetimi.

DOI Number: 10.19039/sotod.2019.116

The Reflection of Interior (Domestic) and Security Services to the Daily Life During the Republic Period (1923-1950)
 
After the establishment of Turkish Republic, it was seen that some measurements and rules were put into regulation for the interior (domestic) security and the country was divided into new divisions in order to provide the administaration. The challenges seen during the World War I and the National struggle affected the national security of the country. As a result, the circumstances overtaken from the Ottoman Empire depicted that the country faced with serious problems in terms of security and interior(domestic) affairs. The insufficiency in the number and qualification of the administrators and security staff affected to carry on the duties in the field of administration and the security. Insufficiency in the number of security staff fell behind the desired level. Deficiencies seen in the management of the villages and the financial problems that the villagers suffered from attracted attention. In the villages, there seen land problems among the villagers because of the lackness of the land title records. Having made many regulations in the field of administrative division, municipality services, village life, security services and in other fields, the problems arisen were tried to be cleared away.

Keywords: Turkish Republic, Administrative Division, İnterior Security, City Management, Village Management.

DOI Number: 10.19039/sotod.2019.116

Tam Metin

Copyright 2019 STUDIES OF THE OTTOMAN DOMAIN. | Xdizayn