STUDIES OF THE OTTOMAN DOMAIN
     ISSN: 2147-5210 (Online)
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler
Bugünkü Ziyaret
: 152
Toplam Ziyaret
: 579751
Yıl:2019 Cilt: 9  Sayı: 17  Alan: Türkoloji

İbrahim Boz
“DÜLGER KIZI” ADLI MASALIN GÖSTERGEBİLİM AÇISINDAN İNCELENMESİ
 
Öz: Bu çalışmada Dülger Kızı masalı göstergebilim açısından çözümlenmiştir. Çözümlemede A. J. Greimas’in eyleyenler modeli kullanılmıştır. Bu modele bağlı olarak Dülger Kızı masalı anlatı düzeyi, söylem düzeyi ve mantıksal-anlamsal düzeyler açısından çözümlenmiştir. Anlatı düzeyinde masal kesitlere ayrılmış, bu kesitlerde eyleyenler şemasına bağlı olarak ortaya çıkan edimler belirlenmiştir. Söylem düzeyinde eyleyenlerin özellikleri saptanmıştır. Mantıksal-anlamsal düzeyde ise anlatı izlencesinde ortaya çıkan karşıtlıklar verilmiştir. Masalın arka planında bulunan derin yapı ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Masal, göstergebilim, anlatı düzeyi, söylem düzeyi, anlamsal-mantıksal düzey

DOI Number: 10.19039/sotod.2019.109

The semiotic examination of the tale “Dülger Kızı”
 
In this work, the tale Dülger Kızı is analized in terms of semiotics. The agents model by A. J. Greimas is used in the analysis. Based on this model, the tale Dülger Kızı is analyzed in terms of narration level, expression level, and logical-semantical level. In the narration level, the tale is divided into sections, and the actions in connection with the agents are determined in those sections. In the expression level, attributes of the agents were established. And in the logical-semantical level, reciprocities found during the narrative process were detected. We tried to find the deep formation in the tale’s background out.

Keywords: Tale, semiotics, narration level, expression level, logical-semantical level

DOI Number: 10.19039/sotod.2019.109

Tam Metin

Copyright 2019 STUDIES OF THE OTTOMAN DOMAIN. | Xdizayn