STUDIES OF THE OTTOMAN DOMAIN
     ISSN: 2147-5210 (Online)
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler
Bugünkü Ziyaret
: 255
Toplam Ziyaret
: 411890
Yıl:2018 Cilt: 8  Sayı: 14  Alan: Tarih

Recep CENGİZ
GELENEKSELDEN MODERNİZME SAĞLIK SORUNU: SOSYOLOJİK BİR YAKLAŞIM
 
Sağlık ve hastalık, bireylerin yaşadığı fiziki çevrenin niteliklerinden toplumun nüfus bileşenlerine kadar geniş bir yelpazede belirleyicileri bulunan tıbbı olduğu kadar sosyolojik kavramsal ve kurumsal bir olgudur. Geleneksel toplum, bir ideal tip olarak ele alındığında sosyo-ekonomik yapı bakımından genellikle kendi kendine yeterli olan, sınırlı sosyal hareketliliğe sahip, dini olanla olmayan faktörlerin birbirine karıştığı bir toplumdur. Bu toplum tipinde sağlık kurumunun da içinde bulunduğu bütün kurumlar, iç içe geçmiş bir görünüm arz etmektedir. Bu toplum tipinde sağlığın korunmasına yönelik olarak tıbbi bitkiler, hayvanlar ve madenlerden yararlanma yoluna gidilmiştir. Tabiatta her derdin devasının bulunduğu inancıyla bitki, hayvan ve madenlerin şekil, renk ve kokularından istifade edilmeye çalışılmıştır. Hatta bu konuda birçok kitap yazılmış ve resmedilmiştir. Endüstriyel teknoloji modernizim çerçevesinde insanın bir amaç değil bir araç olarak kullanmasına bağlı olarak yeni sağlık tehditleri yaratmakla beraber yaşam standartlarını artırmakta ve sağlıkla ilgili fikirlerimizde değişmeye ve gelişmeye neden olmaktadır. geleneksel toplumda; geleneksel tıp, modern toplumda; modern tıp tanımlamaları toplum tiplerini iz düşümleri olarak varlık kazanmaktadır. Formel ve enformel kurumsallaşmış sağlık ilişkilerinin anlaşılması, toplumların sağlık ve hastalıkla ilgili seçeneklerinin dikkate alınmasını da gerektirmektedir. Anahtar kelimler: sosyoloji, sağlık, hastalık, geleneksel, modern

Anahtar Kelimeler: Sosyoloji, Sağlık, Hastalık, Geleneksel, Modern.

10.19039/sotod.2018.82

HEALTH PROBLEMS FROM TRADITION TO MODERNISM: A SOCIOLOGICAL APPROACH
 
Health and disease is not only a medical, but a sociologically conceptual and institutional phenomenon, which holds the determining value of a wide range of aspects from the quality of the physical environment in which individuals live to the population components of the society. Traditional society, when considered as an ideal type, is one that is generally self-sufficient in terms of socio-economic structure, with limited social mobility and integrated religious and non-religious factors. All institutions, including health institutions, in this type of society, have an inward appearance. In order to conserve health in this type of society, medical plants, animals and minerals have been used. In the belief of finding cure-all in nature, all types, colors and smells of plants, animals and minerals were taken advantage. In fact, many books have been written and drawn on this topic. In the context of modernism, industrial technology not only creates new health threats as people use it as a tool and not as a goal, but it increases our living standards and leads to the changes and developments of our ideas related to health. The definitions of traditional medicine in traditional society and modern medicine in modern society are gaining traction as a demographic of community types. The consideration of health and disease-related options of the communities is also required to understand the relationship of formally and informally institutionalized health.

Keywords: Sociology, Health, Illness, Traditional, Modern.

10.19039/sotod.2018.82

Tam Metin

Copyright 2019 STUDIES OF THE OTTOMAN DOMAIN. | Xdizayn