STUDIES OF THE OTTOMAN DOMAIN
     ISSN: 2147-5210 (Online)
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler
Bugünkü Ziyaret
: 205
Toplam Ziyaret
: 411840
Yıl:2018 Cilt: 8  Sayı: 14  Alan: Coğrafya

Seyfullah GÜL
GÖÇ VE KÜLTÜREL BÜTÜNLEŞME BAĞLAMINDA SAMSUN’DA YAŞAYAN GÜMÜŞHANELİLER
 
Samsun’un genel nüfus karakteristiği değerlendirildiğinde, farklı kültürleri ve kimlikleri bir arada barındırdığı görülmektedir. Şehrin kültürel çeşitliliğini oluşturan, temel dinamizmini şekillendiren nüfusun önemli bir kısmını da Gümüşhaneliler oluşturmaktadır. Bu durumun temel nedenini ise, 1. Dünya Savaşı sırasında Rusların Gümüşhane’yi işgali üzerine Gümüşhanelilerin Samsun’u zorunlu olarak sığınacakları bir liman olarak görmeleri ve sonraki süreçte ekonomik ve bir takım sosyal nedenlerle göç hareketinin devam etmesi oluşturmaktadır. Bu çalışma, Samsun’da bulunan Gümüşhanelilerin, Gümüşhaneli kimliğini nasıl korumaya çalıştıklarını ve kültürel bütünleşme noktasında yaşadıkları sorunları ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırma, Samsun’da bulunan Gümüşhane dernekleri, Gümüşhaneli yerel yöneticiler ve Samsun’daki Gümüşhanelilerden yüz yüze görüşme ve yarı yapılandırılmış mülakat formlarıyla elde edilen bilgi, belge, fotoğraf, anı ve sözlü anlatımların derlenmesiyle gerçekleşmiştir. Araştırmadan elde edilen verilerin analizi neticesinde, Gümüşhanelilerin, Gümüşhaneli kimliğini korumak için genellikle birbirine yakın mahallelerde ikamet ettikleri, Gümüşhaneli esnaftan alış veriş ettikleri, dernekler oluşturdukları, özel günlerdeki kutlamalarla sıklıkla bir araya geldikleri ve buluştukları anlaşılmaktadır. Ayrıca Samsun’un şehirleşmesinde, seçim süreçlerinde, yerel politikaların üretilmesinde ve geliştirilmesinde ortak hareket etme bilinci geliştirdikleri önemli bir sosyal, kültürel ve siyasal kaynağa dönüştükleri görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Göç, Kültür, Kültürel bütünleşme, Gümüşhane, Samsun.MIGRATION AND CONTEXT OF CULTURAL INTEGRATION GÜMÜŞHANELİ LIVING IN SAMSUN
 
When the general population characteristic of Samsun had been assessed, it would be seen that it contains different cultures and identities together. A significant part of the population that forms the cultural diversity of the city and shapes the basic dynamism is the people from Gümüşhane. The main reason for this situation is that the people of Gümüşhane regard Samsun as a port to refuge during the occupation of Gümüşhane by the Russians during the First World War and the continuation of migration for economic and social reasons in the following period. This paper aims to reveal the problems that the people from Gümüşhane face in Samsun in the point of cultural transfer while trying to protect their identity . This study was carried out by compiling the information, documents, photographs, memories and verbal expressions obtained from face to face interviews and semi-structured interview forms from Gümüşhane associations in Samsun, local administrators from Gümüşhane and people from Gümüşhane in Samsun. The data obtained are then analyzed by following the steps of reduction of data, presentation of data, and conclusion and lastly validation. Directly related and interactive views are classified and handled separately. It is seen that the people from Gümüşhane came together with the help of the Gümüşhane associations and these are turned into an important social, cultural and political sources in the urbanization of Samsun, in the election processes and in the production of local politics.

Keywords: Migration, Culture, Cultural integration, Gümüşhane, Samsun.Tam Metin

Copyright 2019 STUDIES OF THE OTTOMAN DOMAIN. | Xdizayn