STUDIES OF THE OTTOMAN DOMAIN
     ISSN: 2147-5210 (Online)
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler
Bugünkü Ziyaret
: 138
Toplam Ziyaret
: 518734
Yıl:2018 Cilt: 8  Sayı: 15  Alan: Türkoloji

Abdulhamit TOPRAK
HALK KÜLTÜRÜNÜN ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATINA ETKİSİ
 
Kültür; milletlerin en değerli maddi ve manevi varlıklarının, miraslarının başında gelmektedir. Bir toplumun kültürü; gelenek ve görenekleri, inançları, kılık-kıyafeti, sanatı, deyimleri, atasözleridir. Çok yönlü bir kavram olan kültür; bir toplumun gelişmişlik düzeyinin ve edebiyatının zenginliğini göstermesi bakımından önem arz etmektedir. Kültürün günümüzde edebi ürünlere yansıması, çağdaş edebiyatımız üzerinde ne denli etkili olduğunu göstermesi bakımından önemlidir; zira edebi eserlerine, mensup olduğu toplumun kültürünü yansıtan bir yazarın, toplumla ne denli barışık olup olmadığı görülebilir. Kültürün; milli olduğu ve edebi eserlere yansıdığı ölçüde süreklilik kazandığı bir gerçektir. Dolayısıyla kültür eserlerinde niteliksel ve niceliksel olarak ilgili çalışmaların yapılarak desteklenmesi gerekmektedir. Çağdaş edebiyatımıza Türk halk kültürünün sürekliliğinin sağlanması hususunda, halkbilimcilere ve yazarlara önemli görevler düşmektedir. Günümüzde pek çok yazarın Türk halk kültürüne eserlerinde önemli ölçüde yer verdiği görülmektedir. Kültürün eserin okunurluğu ve etkileyiciliği üzerinde önemli bir faktör olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Halk Kültürü, Çağdaş Türk Edebiyat, Etki, Yansıma

DOI Number:10.19039/sotod.2018.90

The Influence on Contemparary Turkish Literature of Folk Culture
 
Culture is at the forefront of the heritage of the most precious material and spiritual beings of the nations. The culture of a nation is its traditions and customs, beliefs, costume-clothes, art, idioms, proverbs. The culture which is a multi-faceted consept is important in that its show the richness of the level of development and literatüre of a society. The reflection of culture on today’s literary productsis crucial inthat it shows how effectiveit is on our contemporary literatüre; because one can see whether a writerwho can reflect the culture of society to his/her literary Works is at peace with his society. It is a fact that the culture will be continuous as soon as it is national and reflects on literary Works. Therefore, qualitative an quantitative studies should be carried out in cultural works and supportedin thatway. Folklorist and writers have important duties in ensuring the continuity of Turkısh folk culture in our contemporary literatüre.It is seen that many writers today give an important place to Turkish popular culture in his/her Works. It can be said that the culture is an important factor on the readability and the impressiveness of the work.

Keywords: Folk Culture, Contemparary Turkish Literarture, Impact, Projection

DOI Number:10.19039/sotod.2018.90

Tam Metin

Copyright 2019 STUDIES OF THE OTTOMAN DOMAIN. | Xdizayn