STUDIES OF THE OTTOMAN DOMAIN
     ISSN: 2147-5210 (Online)
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler
Bugünkü Ziyaret
: 284
Toplam Ziyaret
: 335475
Yıl:2017 Cilt: 7  Sayı: 12  Alan: Tarih

Yılmaz IRMAK
İŞLEVSEL HALKBİLİMİ KURAMINA GÖRE ÂŞIK MAHZUNİ ŞERİF’İN ŞİİRLERİNDE TESPİT EDİLEN YENİ İŞLEVLER
 
Kökü Orta Asya Türk kültürüne dayanan Âşık Şiiri; yüzyıllardır birtakım değişimler geçirerek günümüze kadar ulaşan sözlü kültür geleneğidir. 20. yüzyılda yaşamış olan ve şiirlerinin kaynağını tasavvuf, halk kültürü ve Alevi-Bektaşi geleneğinden alan Âşık Mahzuni Şerif, Âşıklık geleneğinin en önemli temsilcilerinden birisidir. 1950’li yıllardan itibaren ülkemizde başlayan sanayileşme ve köyden kente göç olgusuna bağlı olarak bazı kırılmalara ve değişimlere uğrayan Âşık şiiri; 1960-1980 döneminde Türkiye’de baş gösteren toplumsal ve siyasi olaylardan da etkilenmiştir. Bu etkileri, Âşık Mahzuni Şerif’in şiirlerinde de görmek mümkündür. Bu çalışmanın amacı; İşlevsel Halkbilimi Kuramı’na göre Âşık Mahzuni Şerif’in şiirleri bağlamında Âşık şiirinin yeni işlevlerini tespit etmektir. Mahzuni’nin şiirlerinde; “itiraz ve ret kültürü”, “millî birlik ve beraberlik”, “siyasi/ideolojik düşünceleri destekleme”, “ekonomik kazanç sağlama (meta)” ve “psikolojik rahatlama (deşarj)” olmak üzere toplam beş adet yeni işlev tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Âşık Şiiri, Âşık Mahzuni Şerif, İşlevsel Halkbilimi Kuramı, İşlev.

10.19039/sotod.2017.57

NEW FUNCTIONS DETERMINED FROM THE POEMS OF AŞIK MAHZUNİ ŞERİF ACCORDANCE WITH FUNCTIONAL FOLKLORE THEORY
 
The minstrel poem based on Central Asia culture is a tradition of oral literature reached the present changing dramatically for centuries. Aşık Mahzuni Şerif, who lived in the 20th century, and whose poems originate from Islamic Sufism, folklore and Alevi-Bektashi tradition, is one of the significant representatives of this tradition. The minstrel poem which was exposed to some changes based on the events started in Turkey since 1950s such as industrialisation, migration from villages to cities and more has also been influenced by some social and political events in the 1960-1980 periods. It is also possible to see these effects in the poems of Aşık Mahzuni Şerif. The aim of this study is to determine the new functions of minstrel poems within the context of the poems of Aşık Mahzuni Şerif. Five new functions has been identified from the poems of Mahzuni consisting of the subjects of “denial and rejection culture”, “national unification”, “supporting political/ideological thoughts”, “deriving a profit (materiality)” and “psychological relief (discharging)”.

Keywords: Minstrel Poem, Âşık Mahzuni Şerif, Functional Folklore Theory, Function.

10.19039/sotod.2017.57

Tam Metin

Copyright 2018 STUDIES OF THE OTTOMAN DOMAIN. | Xdizayn