STUDIES OF THE OTTOMAN DOMAIN
     ISSN: 2147-5210 (Online)
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler
Bugünkü Ziyaret
: 271
Toplam Ziyaret
: 411906
Yıl:2018 Cilt: 8  Sayı: 14  Alan: Tarih

İlkay ERKEN
KRYEZİ KÖYÜ ÖRNEĞİNDE SAHA ÇALIŞMALARININ TARİH YAZIMINA KATKISI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
 
Tarih araştırmalarında kaynakların mukayese edilmesi çalışmanın bütünlüğünün açısından önemlidir. Kaynakların mukayesesinde ise genellikle arşiv ve kütüphane malzemeleri kullanılmaktadır. Çalışılmakta olan konu ile alakalı coğrafyanın görülmesi bu aşamada devreye girmektedir. Arşiv ve kütüphane malzemelerinin değerlendirilmesinde coğrafyanın görülmesinin yardımı ile var ise binaların tespiti sağlanmaktadır. Çünkü bazı idari birimlerle alakalı çeşitli nedenlerle kayıtların sağlıklı tutulamadığı görülmektedir. Bu çalışmada konu edilen Kryezi Köyü buna bir örnektir. Osmanlı hakimiyeti esnasında dağlı idaresi denilen sistem içerisindeki coğrafyada bulunan bu köy hakkında kaynaklarda yeterli bilgilere ulaşılamamaktadır. Var olan bilgiler ise genellikle sınırlıdır ve bir diğeri ile örtüşmemektedirler. Kryezi köyünde olduğu gibi nüfus sayımının dahi yapılmadığı yerlerdeki Osmanlı tesirini takip edebilmek bu anlamda sadece arşiv ve kütüphane malzemeleri ile mümkün değildir. Bu gibi yerleşim birimlerindeki cami, kilise ve okul gibi maddi unsurların yerinde görülmesi bu anlamda yapılacak çalışmalar için gerekmektedir. Bu çalışmada kaynaklardaki ifadelerin eksiklikleri ve farklılıkları saha araştırması ve hali hazırda bu köyde yaşayanlarla yapılan röportajlar ile giderilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Arnavutluk, İşkodra, Puka, Saha Araştırması.

10.19039/sotod.2018.79

AN EVALUATION ON THE CONTRIBUTION OF THE FIELD WORKS ON HISTOGRAPHY AS AN EXAMPLE OF THE KRYEZI VILLAGE
 
The comparison of sources in historical research is important in terms of ensuring the integrity of the study. Archival and library materials are usually used in the comparison of the sources. It is in this stage that the geography that is related to the subject being studied is seen. In the evaluation of archives and library materials, with the help of seeing geography, it is possible to identify buildings. This is because records are not kept healthy for various reasons related to some administrative units. The village of Kryezi, which is the subject of this study, is an example. During the Ottoman domination, there is not enough information about the village in this geographical region within the system called the mountainous administration. Existing information is usually limited and does not overlap with one another. To be able to follow the Ottoman influence in places like the Kryezi village where the population census is not done is not possible with archive and library materials in this sense. The presence of material elements such as mosques, churches and schools in such settlements is necessary for the studies to be done in this sense. In this study, the deficiencies and differences of the references in the sources were sought to be researched through field research and interviews with the residents of the village.

Keywords: Albania, Shkoder, Puke, Field Work.

10.19039/sotod.2018.79

Tam Metin

Copyright 2019 STUDIES OF THE OTTOMAN DOMAIN. | Xdizayn