STUDIES OF THE OTTOMAN DOMAIN
     ISSN: 2147-5210 (Online)
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler
Bugünkü Ziyaret
: 161
Toplam Ziyaret
: 579760
Yıl:2019 Cilt: 9  Sayı: 17  Alan: Tarih

Süleyman Uygun
MODERN MISIR’IN DOĞUŞU (YATIRIM, KREDİ VE İFLAS DENKLEMİNDE) VE BİR FRANSIZ AKTÖR: EDOUARD ANDRE DERVİEU
 
Osmanlı Devleti’nin XIX. Yüzyılın ikinci yarısında Doğu Akdeniz’deki nüfuzunu Fransız ve İngilizlerin lehine kaybetmesi bölgenin kaderini bu iki devletin rekabet ve inisiyatifine bıraktı. İki devlet Doğu Akdeniz ve hinterlandında hâkimiyet alanları oluşturabilmek için kıyasıya rekabet içerisine girdiler. Siyasi ve iktisadi rekabetin en yoğun yaşandığı yerlerden biri de Mısır coğrafyası idi. Bu ise Doğu Akdeniz ve Mısır coğrafyası için yeni bir değişim çağının ortaya çıkmasına sebebiyet verdi. Değişim çağı küçük ve büyük ortaklıklardan oluşan finans, ticaret, tarım ve alt yapı şirketlerinin yanı sıra misyonerlik ve diplomatik kurumların yoğun faaliyetlerine göre şekillendi. Sömürge ve manda yönetimlerine zemin hazırlayan ve sermaye hareketliliğinin doruğa ulaştığı bir süreçte birçok yatırım sahasında yer alan Edouard Andre Dervieu (Marsilya 17 Mart 1824-Paris 1 Aralık 1905) gibi aktörler Mısır’ın iktisadi ve sosyal yapısı üzerinde hayati öneme sahip bir rol oynadılar. Çalışmada Edouard Andre Dervieu’nün kısa yaşam öyküsü, denizcilik alanındaki faaliyetleri ve son olarak da asıl faaliyet sahası olan Mısır’daki serüveni üzerinde durulmuştur. Kısacası bu makalenin amacı dünyadaki Avrupa iktisadi yayılmacılığını Edouard Andre Dervieu’nün Mısır’daki faaliyetlerini ve ilişkilerini inceleyerek göstermektir.

Anahtar Kelimeler: Edouard Andre Dervieu, Mısır, Yatırım, Kredi, Pamuk, Hidiv İsmail.

DOI Number: 10.19039/sotod.2019.112

The Birth of Modern Egypt (in the Equation of Investment, Credit, and Bankruptcy) and a French Actor: Edouard Andre Dervieu
 
The Ottoman Empire lost its influence in the Eastern Mediterranean in the 19th century, which left the fate of the region to the French and the British powers’ rivalry and initiative. The two states entered into the competition to create areas of dominance in the Eastern Mediterranean and its hinterland. One of the most intense political and economic rivalries took place over the Egyptian geography. This situation caused a new age of change for the Eastern Mediterranean and Egyptian geography. The associated financial, trading, agricultural, and infrastructure companies as well as the activities of missionary and diplomatic institutions shaped the age of change. The actors such as Edouard Dervieu (Marseille 17 March 1824-Paris 1 December 1905), who prepared the ground for colonial and mandate system as well as the flow of the capital within this system, played a vital role on Egypt's fate. In brief, the aim of this article examining Edouard Andre Dervieu’s activities and relations in Egypt is to show economic expansion of Europe around the world.

Keywords: Edouard Andre Dervieu, Egypt, Investment, Credit, Cotton, Khedive Ismail

DOI Number: 10.19039/sotod.2019.112

Tam Metin

Copyright 2019 STUDIES OF THE OTTOMAN DOMAIN. | Xdizayn