STUDIES OF THE OTTOMAN DOMAIN
     ISSN: 2147-5210 (Online)
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler
Bugünkü Ziyaret
: 116
Toplam Ziyaret
: 518712
Yıl:2018 Cilt: 8  Sayı: 15  Alan: Coğrafya

Yahya KADIOĞLU & Aynur AYDIN
SAMSUN İLİNDEKİ EKOTURİZM ALANLARINA BİR ÖRNEK: NEBİYAN DAĞI
 
Samsun’da yaz mevsimindeki hava koşullarının deniz turizmini olumsuz etkilemesi ekoturizm alanlarının önemini artırmıştır. Nebiyan Dağı sahip olduğu doğal ve kültürel çekicilikleri ile Samsun ilindeki önemli ekoturizm alanlarından biridir. Bu özelliklerinden dolayı yöre 23 Ekim 2011 tarihli ve 28093 sayılı Resmi Gazete’de yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu’nun 2011/2295 sayılı kararı ile “Turizm Merkezi” ilan edilmiştir. Sahanın Ondokuz Mayıs İlçe Merkezi’ne, Samsun ve Bafra şehirlerine günübirlik ziyaret edilebilecek mesafede olması yörenin turizm açısından önemini artırmaktadır. Ancak alt yapı, tesis ve tanıtım eksikliği yörede alternatif turizmin gelişmesini engellemektedir. Mevcut potansiyelin değerlendirilmesi durumunda ekoturizm yöre ekonomisine ciddi bir katkı sağlayacak ve kırsal kalkınma açısından önemli bir avantaj sağlanmış olacaktır. Çalışmada gezi-gözlem, akıl yürütme ve mülakat yöntemleri kullanılmıştır. Coğrafi Bilgi Sistemleri ARC-GİS 9 programı kullanılarak amaca uygun haritalar üretilmiştir. Arazi çalışmaları sırasında çekilen fotoğraflarla çalışma zenginleştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Nebiyan, ekoturizm, turistik çekicilikler, ziyaretçi, kırsal

DOI Number: 10.19039/sotod.2018.87

An Example of the Ecotourism Areas in Samsun Province: Nebiyan Mountain
 
In Samsun, the weather conditions affect negatively the sea tourism in summer and this has increased the importance of the ecotourism areas. Nebiyan Mountain is one of the important ecotourism areas in Samsun with its natural and cultural attractions. Due to these characteristics, it was declared as "Tourism Center" with the decree of the Council of Ministers numbered 2011/2295, which entered into force in the Official Gazette dated 23 October 2011 and numbered 28093. The field has a location that enables day trips from Ondokuz Mayıs and Bafra district centers and Samsun city center and this raises its importance in terms of tourism. However, the lack of infrastructure, facilities and publicity prevents the development of alternative tourism in the region. In case that the current potential is put to good use, the ecotourism will significantly contribute to the economy of the region and it will provide an important advantage in terms of rural development. In the study, the travel observation, reasoning and interview methods were used. Expedient maps were generated using the Geographic Information Systems ARC-GIS 9 program. The study was enhanced with the photographs taken during the field works.

Keywords: Nebiyan, ecotourism, touristic attractions, visitor, rural

DOI Number: 10.19039/sotod.2018.87

Tam Metin

Copyright 2019 STUDIES OF THE OTTOMAN DOMAIN. | Xdizayn