STUDIES OF THE OTTOMAN DOMAIN
     ISSN: 2147-5210 (Online)
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler
Bugünkü Ziyaret
: 122
Toplam Ziyaret
: 579721
Yıl:2019 Cilt: 9  Sayı: 17  Alan: Türkoloji

Bekir Şişman & Birsen Akpınar
TARIMLA İLGİLİ ATASÖZLERİ VE DEYİMLERİN ETNOGRAFİK BAĞLAMLARI (Sivas Yöresi Örneği)
 
Etnografik malzeme, pek çok sözlü kültür ürününün içinde yer alabildiği gibi atasözleri ve deyimlerin içinde de yer almaktadır. Bu kalıp ifadeler, halk hayatını yansıtan biçimde anonim kültürün genel düsturlarıyla birlikte maddi kültüre ait unsurları da gelenekten geleceğe aktarmaktadır. Bu çalışmanın amacı, söz konusu etnografik malzemeyi sahadan derlenen kalıp sözler içinden bulup çıkarmak ve tespit edilen malzemeyle ilgili bir sınıflama yapmaktır. Yapılan sınıflamanın ardından çiftçilik, tarım kültürü ve tarım aletleriyle ilgili olanlar seçilip sözlerin kullanım bağlamları, işlevleri ve bu sözlerdeki etnografik malzemeler açıklanmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: tarım, etnografik malzeme, atasözü, deyim, maddi kültür, bağlam, işlev.

DOI Number: 10.19039/sotod.2019.117

Ethnographic Contexts of Proverbs and Idioms About Agriculture (Example of Sivas Region)
 
Ethnographic material can be included in many oral culture products as well as in proverbs and idioms. These pattern expressions also transfer the elements of material culture from tradition to future together with the general motives of anonymous culture reflecting the public life. The aim of this study is finding out the ethnographic material from pattern word which compiled from the field and making a classification about the detected material. After the classification, related ones with farming, agricultural culture and agricultural tools will be selected and the usage contexts of the words, their functions and the ethnographic materials in these words will be explained.

Keywords: agriculture, ethnographic material, proverb, idiom, material culture, context, function.

DOI Number: 10.19039/sotod.2019.117

Tam Metin

Copyright 2019 STUDIES OF THE OTTOMAN DOMAIN. | Xdizayn