STUDIES OF THE OTTOMAN DOMAIN
     ISSN: 2147-5210 (Online)
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler
Bugünkü Ziyaret
: 271
Toplam Ziyaret
: 335462
Yıl:2017 Cilt: 7  Sayı: 12  Alan: Tarih

Fahri Sakal
TEK PARTİ DÖNEMİNDEKİ CHP PROPAGANDA ANLAYIŞINDAN PROPAGANDA VE YAYIN BÜROSU'NUN KURULUŞUNA
 
Siyasal Partiler başarılı olmak için propaganda yapmak zorundadırlar. Demokrasilerde de totaliter rejimlerde de böyledir. CHP'nin tek parti iktidarı Türkiye'de 27 yıl sürmüştür. Parti o dönemde pek fazla propaganda yapmamıştır. Çünkü rakipsizdir, yarışma ihtiyacı duymamıştır. Ama Demokrat Parti kurulunca bir yarış başlamıştır. CHP bundan ötürü propagandaya ihtiyaç duymuştur. Böylece bu dönemde bir propaganda ve yayın bürosu kurmuş ve daha ciddî propagandaya başlamıştır. Ancak propaganda sloganlarını daha çok Milli Mücadele ve Atatürk üzerinde yoğunlaştırmıştır. Hâlbuki DP, C.H.P. ile mukayese edildiğinde daha etkili olmuştur. Çünkü D.P. politik propagandalarını daha ziyade halkın ihtiyaçlarını, adaleti ve ülke kalkınmasını üzerine dayandırmıştır.

Anahtar Kelimeler: İnönü Dönemi, Cumhuriyet Halk Partisi, Siyasî Propaganda, Siyasî Partiler

10.19039/sotod.2017.50

FROM THE UNDERSTANDING OF C.H.P. PROPOGANDA OF ONE PARTY RULING TO THE ESTABLISHMENT OF THE BUREAU OF THE PROPOGANDA AND PUBLISHING
 
Political parties have to make propaganda to be successful. This is so in democracies and totalitarian regimes. The CHP's single-party rule lasted 27 years in Turkey. The Party (CHP) did not make much propaganda during these years. Because it has not had any rival. It hence has not needed any necessary to the competition. But when the “Demokrat Party” established a race (among the rival parties) took a start. It thus C.H.P. needed a propaganda. In so that the CHP established a propaganda and publishing bureau in this term and took a start more serious propaganda. However, the propaganda slogans have mostly based on focusing the national struggle and Ataturk. Nevertheless, the DP had becoming more influential comparing with C.H.P. Because of its political propaganda mainly based up on the people's needs, justice and the prosperity of the country.

Keywords: The Age Of İnönü, Republican People’s Party, Political Propaganda, Political Parties

10.19039/sotod.2017.50

Tam Metin

Copyright 2018 STUDIES OF THE OTTOMAN DOMAIN. | Xdizayn