STUDIES OF THE OTTOMAN DOMAIN
     ISSN: 2147-5210 (Online)
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler
Bugünkü Ziyaret
: 305
Toplam Ziyaret
: 335496
Yıl:2017 Cilt: 7  Sayı: 12  Alan: Türkoloji

Cafer ÖZDEMİR, Ömer SARAÇ
TÜRKİYE’DE ÂŞIK EDEBİYATI ÖĞRETİMİ: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
 
Âşık edebiyatı, İslam öncesi dönemden günümüze kadar geçen süre içerinde bir devamlılık arz eder ve bu bağlamda geleneksel olarak vasıflandırılır. Türk toplum yaşantısıyla özdeşleşen bu edebiyat, aynı çatı altında yaşayan fertlerin duygularının ifadesi, kültürel kodların yaşatılması ve geleceğe aktarılması, ayrıca millet şuurunun oluşması gibi önemli fonksiyonlar üstlenmiştir. Buradan hareketle sınırların ortadan kalkıp kültürel çeşitliliğin azaldığı bir dünyada Âşık edebiyatının usta ellerde yaşatılması kadar, bu edebiyata ilgi duysun veya duymasın bir milletin tüm fertlerine öğretilmesi ve bu konuda kültürel bellekte bir farkındalık oluşturulması büyük önem arz etmektedir. Çalışmamızda ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarında Âşık edebiyatının öğretimi/öğretim yöntemleri üzerinde durduk. Yeni yöntemlerin neler olduğunu, yapısalcı yaklaşıma göre nasıl bir öğretim yöntemi belirlenmesi gerektiğini tespit ettik. Ayrıca mevcut öğretim programlarını ve ders dışı faaliyetleri de gözden geçirerek Âşık edebiyatının Türkiye’deki öğretimini değerlendirdik. Sonuçta bu edebiyatın gereği gibi öğretilmediğini, öğretim programlarında yeterince yer almadığını, uygun öğretim materyalleri hazırlanmadığını belirledik. Bu yüzden Âşık edebiyatının, yeni yöntemlerle toplumun geleceğini inşa edecek olan bireylere benimsetilmesi gerekir.

Anahtar Kelimeler: Kültürel Bellek, Âşık Edebiyatı, Gelenek, Aktarım, Öğretim.

10.19039/sotod.2017.56

TEACHING OF MINSTREL LITERATURE IN TURKEY: ISSUES AND SOLUTIONS
 
Minstrel literature has been continuing from pre-Islamic period to our day and within this context, it is classified as traditional. This literature, which is identified with Turkish social life, has undertaken important functions such as the expression of the feelings of individuals living under the same roof, conserving cultural codes and transferring these to the future and forming a national conscience. From this point of view, it is of great importance to teach Minstrel literature to all the individuals of a nation whether they are interested in this literature or not and to create an awareness about this in social memory as well as keeping Minstrel literature alive in master hands in a world where borders have vanished and cultural variety has decreased. In our study, teaching/the methods of teaching of Minstrel literature in secondary and higher education institutions were dwelt upon. New methods were identified and the kind of teaching method that needs to be adapted according to structuralist approach was identified. In addition, the teaching of Minstrel literature in Turkey was evaluated by reviewing the existing teaching programs and extracurricular activities. As a conclusion, it was found that this literature is not taught properly, it is not included enough in teaching programs and suitable teaching materials are not prepared. Thus, new methods should be used to make individuals who will build the future adapt Minstrel literature.

Keywords: Cultural Memory, Minstrel Literature, Tradition, Transfer, Teaching.

10.19039/sotod.2017.56

Tam Metin

Copyright 2018 STUDIES OF THE OTTOMAN DOMAIN. | Xdizayn