STUDIES OF THE OTTOMAN DOMAIN
     ISSN: 2147-5210 (Online)
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler
Bugünkü Ziyaret
: 270
Toplam Ziyaret
: 335461
Yıl:2017 Cilt: 7  Sayı: 12  Alan: Coğrafya

Tamer ÖZLÜ, Sercan GÜNDÜZ, Savaş ÇAĞLAK
TUZLA GÖLÜ HAVZASI’NIN (KAYSERİ) UYGULAMALI JEOMORFOLOJİSİ
 
Bu çalışmada çalışılan sahanın jeomorfolojik problemleri ortaya konulmuş ve Türkiye’de gelişmekte olan uygulamalı jeomorfoloji literatürüne katkı yapmak amaçlanmıştır. Çalışma esas itibariyle arazi-gözlem yöntemine dayanır. Ayrıca uzaktan algılama (UA) ve coğrafi bilgi sistemlerinden (CBS) de yararlanılmıştır. İnceleme alanına en yakın meteoroloji istasyonlarının verileri enterpolasyon yöntemi ve Schreiber formülüyle çalışma sahasına uyarlanmıştır. Çalışma sahasında Anadolu’nun iç kesimlerinde hüküm süren yarı-kurak iklim şartları görülmektedir. Çalışma sahasında doğal bitki örtüsü büyük kısmıyla tahrip olmuştur. Kapalı havza özelliği gösteren çalışma sahası, birkaç fayla sınırlandırılmış bir çöküntü havzası niteliğindedir. Çalışma sahasında yer şekillerinin insan kullanımından doğan problemler ortaya çıkmış ve önlem alınmazsa gelecekte büyük sıkıntılara yol açacağı ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler: İç Anadolu Bölgesi, Kapalı Havza, Kayseri, Palas, Tuzla Gölü

10.19039/sotod.2017.60

APPLIED GEOMORPHOLOGY OF TUZLA LAKE BASIN (KAYSERİ)
 
This study reveals the geomorphological worked problems and developing in Turkey applied geomorphology literature is intended to make a contribution. The study is based on the principle of land-observation method. In addition, remote sensing (RS) and geographic information systems (GIS). Review of meteorological station closest to the data area interpolation method was adapted to the working formula and Schreiber. Internal parts of Anatolia at the working place of semi-arid climatic conditions. Most of the natural vegetation at the working place has been destroyed. Endorheic property represents the field of study, is a restricted few overload collapse basin. At the working place of the people arising out of problems and lead to big difficulties in the future if no precaution is taken.

Keywords: Central Anatolia Region, Closed Basin, Kayseri, Palas, Tuzla Lake

10.19039/sotod.2017.60

Tam Metin

Copyright 2018 STUDIES OF THE OTTOMAN DOMAIN. | Xdizayn