STUDIES OF THE OTTOMAN DOMAIN
     ISSN: 2147-5210 (Online)
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler
Bugünkü Ziyaret
: 177
Toplam Ziyaret
: 579776
Yıl:2019 Cilt: 9  Sayı: 17  Alan: Türkoloji

İbrahim Boz
UYGURCA OĞUZ KAĞAN DESTANI İLE REŞİDEDDİN OĞUZNAMESİ’NDE BULUNAN OĞUZ KAĞAN’IN ALP TİPİ BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
 
Öz: Oğuz Kağan Destanı Türk destan geleneğinin en önemli eserlerinden biridir. Bu destanın yazma nüshası Paris Millî Kütüphanesinde bulunmaktadır. Eser Uygur harfleriyle yazılmıştır ve muhtemelen 14. yüzyıldan önce yazıya geçirilmiştir. Oğuzlar bu destanı dilden dile aktararak destanın günümüze kadar gelmesini sağlamıştır. Bu destanda mitolojik unsurlar çok fazla yer alır. Reşideddin Oguznamesi ise, Oğuz Kağan ve oğullarına ait rivayetleri ihtiva eder. Bu Oğuzname tarihî bir bakış açısıyla yazılmıştır. Bu çalışmada iki eserin de kahramanı olan Oğuz Kağan, alp tipi bakımından karşılaştırılmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Destan, Oğuz Kağan Destanı, Reşideddin Oğuznamesi, Oğuz Kağan, alp tipi

DOI Number: 10.19039/sotod.2019.108

Comparing the Uyghur Oguz Kagan Legend with Oguz Kagan as found in Rashid al-Din’s Oguznamah, in terms of the Alp (Brave) personification
 
The Oguz Kagan Legend is one of the most important works of the Turkish legendary tradition. The manuscript of this legend is found in the Natioanl Library in Paris. The work is written in the Uighur script, and was put to writing probably prior to 14th century. The Oguz Turks transferred this legend orally, and secured that it reaches to our day. Mythological features occupy a large place in this legend. In the Oguznamah of Rashid aDin, narratives about Oguz Kagan and his sons are related. This Oguznamah was written by a historical perspective. In this paper, Oguz Kagan, who is the hero of the two works, will be compared in terms of the Alp (Brave) personification.

Keywords: Legend, Oguz Kagan Legend, Rashi al-Din’s Oguznamah Oguz Kagan, Alp (Brave) personification

DOI Number: 10.19039/sotod.2019.108

Tam Metin

Copyright 2019 STUDIES OF THE OTTOMAN DOMAIN. | Xdizayn