STUDIES OF THE OTTOMAN DOMAIN
     ISSN: 2147-5210 (Online)
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Boards Editors Index
Today’s Visit
: 155
Total’s Visit
: 454399
Year:2018 Volume: 8  Issue: 14  Area: Turcology

Elvan DOST
IN THE CONTEXT OF CULTURAL CHANGE TRABZON-ŞALPAZARI ÇEPNİ CUISINE
 
In today’s world, where technological developments take place at an unprecedented pace, some of our cultural values disappear while some of them try to exist by creating themselves new living space in different forms. The effects of globalization which can be seen in almost every field have caused folklore products to change or to evolve. Change is a phenomenon that comes out after many years. Since change is inevitable, what should be done is to protect the essence of cultural values and to have an up-to-date approach for a planned and guided change. Nowadays, with the change of social conditions bringing our culture to the market, the spread of consumption culture, and the more active woman in business life, there has been a great change in our Turkish cuisine. Although awareness and traditional practice of certain cultural meals such as aşure have increased, many of food has been forgotten and lost. Traditions such as dead vaccinations or wedding weddings have changed and many types of those foods are forgotten. In this context, it is necessary to compile the reginal Turkish foods which have been changed or forgotten and to be transferred to the posterity. The Black Sea cuisine is predominantly meat not vegetable due to geographical conditions. This feature also continues today.

Keywords: Çepni, Cuisine, Vegetable Dish, Geography, Tradition, Cultural Change.

10.19039/sotod.2018.83

KÜLTÜREL DEĞİŞİM BAĞLAMINDA TRABZON-ŞALPAZARI ÇEPNİ MUTFAĞI
 
Teknolojik gelişmelerin baş döndürücü bir hızla yaşandığı çağımızda, kültürel değerlerimizden bazıları yok olup gitmekte, bazıları da kendisine farklı biçimlerde yeni yaşam alanları oluşturarak varlığını devam ettirmeye çalışmaktadır. Hemen her alanda gördüğümüz küreselleşmenin etkileri, halk kültürü ürünlerinin de değişmesine ya da evirilmesine neden olmuştur. Değişim, uzun yıllar sonucunda ortaya çıkan bir olgudur. Değişim kaçınılmaz olduğuna göre burada yapılması gereken kültürel değerlerin özünü koruyarak planlı ve güdümlü bir değişme için çağa uygun yaklaşımlarda bulunmaktır. Günümüzde, kültürümüzü meydana getiren sosyal şartların değişmesi, tüketim kültürünün yaygınlaşması ve kadının iş hayatında daha aktif hale gelmesiyle birlikte mutfak kültürümüzde büyük değişimler yaşanmıştır. Belirli kültürel yemeklerde -aşure gibi- farkındalığın artması ve geleneğin devam ettirilmesinin yanında birçok yemeğin unutulup kaybolması durumuyla karşı karşıya kalınmıştır. Ölü aşı veya düğün yemeği gibi gelenekler değişime uğramış, birçok yemek türü unutulmuştur. Bu bağlamda değişime uğramış ya da unutulmaya başlanmış yemeklerin derlenmesi ve geleceğe aktarılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Karadeniz mutfağı coğrafi şartlardan ötürü et değil, ot ağırlıklıdır. Bu özelliği bugün de devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Çepni, mutfak, Ot Yemeği, Coğrafya, Gelenek, Kültürel Değişim.

10.19039/sotod.2018.83

Full Text

Copyright 2019 STUDIES OF THE OTTOMAN DOMAIN. | Xdizayn