STUDIES OF THE OTTOMAN DOMAIN
     ISSN: 2147-5210 (Online)
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler
Bugünkü Ziyaret
: 127
Toplam Ziyaret
: 579726
YAYIN İLKELERİ

Genel Kurallar 

1. Studies of The Ottoman Domain Osmanlı hakimiyetinde bulunan bölgelerin idarî, sosyal, ekonomik ve kültürel yapılarını oluşturan, belirleyen ve şekillendiren unsurları Tarih, Türkoloji ve Coğrafya bilim dallarının akademik çerçeveleri içerisinde araştırmayı amaç edinen uluslararası nitelikte hakemli bir elektronik (online) dergidir.

2. Dergide yer alan makaleler 6 aylık süreler halinde yılda 2 defa (Şubat ve Ağustos) elektronik ortamda yayınlanır.

3. Dergide makalelerinin yayınlanmasını isteyen yazarlar, derginin web sitesinde yer alan sisteme (Makale Takip Sistemi) üye olarak makalelerini yüklerler. Yazarların buradan aldıkları kullanıcı adı ve şifrelerini yayın takip sürecinde kullanacaklarından muhafaza etmeleri gerekmektedir.

4. Makalelerin dergiye yazarları tarafından yüklenmesi sonrasında Sekreterya tarafından derginin genel ilkelerine ve yazım kurallarına uygunluğu denetlenir. Derginin yazım kurallarına uygun bulunmayan makaleleler gerekli düzeltmelerin gerçekleştirilmesi için yazarlarına iade edilir.

5. Sisteme yüklenen makalelerin Sekreterya tarafından kontrol edilmesi sonrasında makaleler değerlendirilmek üzere Tarih, Türkoloji ve Coğrafya bilim dallarının editörlerine yönlendirilir. Dergi sekreteryası 15 gün içerisinde raporunu tamamlamayan hakemleri değiştirme hakkını saklı tutar. 

6. Editörlere yönlendirilen makaleler, editörler tarafından sorumlulukları altındaki bilim dallarının bilimsel kriterlerine göre değerlendirilir; ayrıca Sekreterya tarafından Viper ve Plagium İntihal Tespit Programları vasıtasıyla kontrolden geçirilir.

7. İntihal Tespit Programları ile yapılan kontroller neticesinde makalelerinde intihal şüphesi bulunan yazarlara ait makaleler reddedilecek olup, Studies of The Ottoman Domain’in sonraki sayılarında da söz konusu yazarların makalelerine kesinlikle yer verilmeyecektir.

8. Studies of The Ottoman Domain, sisteme yazarlar tarafından gönderilen makaleleri yayınlayıp yayınlamama hakkını saklı tutar.

9. Studies of The Ottoman Domain, makalelerin Türkçe ve İngilizce başlıklarını gerekli görülmesi halinde değiştirme hakkına sahiptir.

10. Studies of The Ottoman Domain’in web sitesinde yer alan sisteme (Makale Takip Sistemi) yüklenecek makalelerin kelime sayısı dipnot, kaynakça ve ekleri de dahil olmak üzere 10 bin kelimeden fazla olmamalıdır.

11. Studies of The Ottoman Domain’e gönderilen makalelerde (metin incelemesi yapılan makaleler hariç olmak üzere) yer alan blok alıntıların, yazının yüzde onundan (%10 ) fazla olmaması gerekmektedir

12. Studies of The Ottoman Domain ‘e gönderilen makaleler, yayımlanması için başvuru olarak kabul edilir. Dergi yönetimi, gönderilen makaleleri yayımlama ya da yayımlamama hakkını saklı tutar. Makaleler için yazarlara telif ücreti ödenmez. Yazarlar yayımlanmak üzere gönderdikleri makalelerinde herhangi bir telif hakkını ihlal etmediklerini, yazıların herhangi bir karalama, yıpratma amaçlı veya şahısların özel hayatının gizliliğini ihlal eden bir nitelik taşımadığını kabul etmektedirler. Söz konusu şartlara rağmen yazının yayımlanmasından sonra herhangi bir kanuni takibat olması durumunda Studies of The Ottoman Domain (SOTOD) ve çalışanları değil, makalenin yazar veya yazarları sorumludur. Hukuki süreçte oluşabilecek maddi zarar ile dava ve savunma masraflarını karşılamak da yazarların yükümlülüğündedir.

14. Yazarlar çalışmalarında kullandıkları görseller, tablolar, figürler ya da alıntılar için gerekli yasal izinleri makale yayınlanmadan önce elde etmekle sorumludurlar.

15Makalelerin değerlendirilmesinde hakem-yazar gizliliği esastır. Makaleler çift körleme hakemlik tarzında değerlendirilir. Yazarlar, derginin web sitesinde yer alan sisteme (Makale Takip Sistemi) yükledikleri makalelerin de yazar adı ve ünvanına, makaleleri değerlendirecek hakem heyetinin objektif davranabilmesi ve hakem sürecinin gizlilik içerisinde yürütülebilmesi adına yer vermemelidirler. Makalelerin kim tarafından derginin sisteme yüklendiği sistemde zaten kayıtlı olduğundan, zikredilen ad ve unvan bilgileri hakem süreci sonrasında Sekreterya tarafından makalelere eklenecektir.

16. Yazarlar derginin web sitesinde yer alan sisteme (Makale Takip Sistemi) yükledikleri makalelerinin hangi aşamada bulunduğunu (editörde, hakem incelemesi… şeklinde) aynı sayfa üzerinden başlangıçta edindikleri kullanıcı adı ve şifreleri vasıtasıyla takip edebilirler.

17. Studies of The Ottoman Domain’ in web sitesinde yer alan sisteme (Makale Takip Sistemi) yazarları tarafından yüklenen ve hakem süreci tamamlanan makaleler, sisteme yüklendikleri tarih dikkate alınarak sıraya konulur ve bu sıra çerçevesinde yayınlanır.

18. Studies of The Ottoman Domain’de yer alan makaleler derginin yayın politikası gereğince herhangi bir yükümlülük gerektirmeksizin erişilebilir, okunabilir ve indirilebilir. Makalelerin ticari amaçla kullanılabilmesi dergi yönetiminin ve yazarının iznine tabidir.

19. Studies of The Ottoman Domain "açık erişim politikası"nı benimsemiş olup, dergide yayımlanan makaleler, finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın, serbestçe erişilebilir, okunabilir, indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, taranabilir, tam metinlere bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir. Makaleler ticari amaçlı kullanılması için yazının yasal sahiplerinden yazılı izin alınması gereklidir.

20. Hakemlerden gelecek değerlendirmeler çerçevesinde, metnin yayınlanıp yayınlanmayacağına dair karar yetkisi Baş Editöre aittir

 

Yazım Kuralları

1. Makaleler aşağıda belirtilen ilkelere göre hazırlanmalı ve dergiye üye olunarak "Makale Yükle" : http://www.thestudiesofottomandomain.com/eng/uye.html kısmından gönderilmelidir. Yazım kurallarına göre hazırlanmayan makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır.

2. Ana sayfa bağlantısını (http://www.thestudiesofottomandomain.com/uye.html ) kullanılarak makalenizi “Makale Takip Sistemine yükleyebilirsiniz. Kayıt esnasında belirttiğiniz mail adresi üzerinden hakem süreci ile ilgili açıklamalar tarafınıza yönlendirilecektir. Bütün hakem raporları tamamlandıktan sonra eğer varsa talep edilen veya önerilen düzeltmeleri tamamlayarak makalenizi sisteme tekrar yükleyiniz. Hakem sonrası düzeltme ve makaleyi yeniden yükleme işlemini lütfen olası karışıklıkları önlemek için bir defa da tamamlayınız.

Sayfa Düzeni

1.Makaleler Microsoft Word Programda düzenlenmelidir. Sayfa düzeninde aşağıdaki tabloda yer alan fontlar kullanılmalıdır.

Kâğıt Boyutu

Özey Boyut

Genişik 16cm

Uzunluk 24 cm

Üst Kenar Boşluk

2 cm

Alt Kenar Boşluk

2  cm

Sol Kenar Boşluk

2.5  cm

Sağ Kenar Boşluk

2  cm

Paragraf Başı

0,5 cm

Blok Alıntı (Sağdan ve Soldan)

1 cm (Paragraf başı olmadan)

Yazı Tipi

Times New Roman

Yazı Tipi Stili

Normal

Ana Metin Boyutu

11 pt

Özet Boyutu

9 pt

Blok Alıntı Boyutu

10 pt

Dipnot Metin Boyutu

9 pt

Paragraf Aralığı

Önce 0 nk / Sonra 6 nk

Satır Aralığı

Tek

 

2. Makalelerde sayfa numarasına, alt ve üst bilgiye yer verilmemelidir.

3. Makalelerde içerik sırası ise şöyle olmalıdır: Türkçe başlık, İngilizce başlık, Türkçe Öz ve Anahtar kelimeler, İngilizce Abstract ve Anahtar kelimeler (keywords), ana metin, sonuç, kaynakça, varsa ekler (harita, şekil vs.). Özet her dil için (İngilizce-Türkçe) 200 er kelimeden fazla olmamalıdır. Anahtar kelimeler ise 5 kelimeden oluşmalıdır.

4. Makalelerde kullanılan haritalar, şemalar, istatistikler ve grafikler 300 dpi çözünürlükte olmalıdır. Derginin yayın aşaması öncesinde makalelerin mizanpajı düzenlenirken dosya boyutlarında değişiklik yapılmasına ihtiyaç duyulabileceği göz önünde bulundurularak yer verilen harita, şema ve grafiklerin iletişim adresimize mail yoluyla ayrıca gönderilmesi gerekmektedir.

5. Makaleler dipnot kullanılarak yazılmış olmalıdır. Dipnotlarda geçen kaynaklar, açık ve ayrıntılı künyeleriyle birlikte yazının sonunda Kaynakça kısmında verilir.  Dipnot cümle bitiminde noktadan sonra verilmelidir.

6. Makale içinde bir (1) sayfayı aşan tabloların metin sonuna ekler kısmına alınması gerekmektedir.

7. Makalenin yazı dilindeki başlığı büyük harflerle ve koyu olarak yazılmalıdır. Diğer dildeki başlığı küçük harflerle yazılmalı ve italik olmalıdır. Ara başlıkların her bir kelimesinin sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Tüm başlıklar ondalık sisteme göre numaralandırılmalıdır.

8. Dipnotlarda lütfen Ad ve soyadı sıralamasına dikkat ediniz. Bibliyografya da ise soyad ve ad şeklinde atıflarınızı belirtiniz.

9. Yazar adı ya da adlarının ilk harfi büyük olmalıdır. Yazarların soyadları ise tamamı büyük harflerle yazılmalıdır.

Kaynak Gösterme Kuralları

1. Alıntı Metinler

Cümle içindeki alıntılar cümle bitimini ifade eden nokta öncesinde tırnak içinde belirtilmelidir. Eğer alıntı metin bir cümleden uzun ve içinde birden fazla noktalama işareti taşıyor ise tırnak işareti son noktadan sonra eklenmelidir.

a. Metin İçi Kısa Alıntılar

Kısa Alıntılar başlangıcında ve sonunda tek tırnak işareti ile belirlenmelidir. Alıntı metnin bitiminde, alıntının yapıldığı kaynak belirtilmek suretiyle nokta ya da diğer işaretlemelere gidilebilir.

b. Blok Alıntılar

Kırk kelime ve daha üzerindeki alıntılar 10 punto yazı biçiminde soldan 5cm sağdan 4cm girinti bırakmak suretiyle metin içinde belirtilmelidir.

2. Kısa Bilgilendirme Yazıları ve Dipnot

a. Metinle İlgili Bilgilendirme Yazıları

Metin içinde yararlanılan bibliyografya dipnotta, 1. Şeklinde ve birbirini takip eden sayısal ardılları ile belirtilmelidir. Alıntının dipnotta belirtileceği ise alıntı yapılan cümlenin bitiminin yapıldığı son noktadan sonra yine 1. Ve ardılları olarak metin içinde de sabitlendirilmelidir. Metin içinde kullanılan bütün notlar bir araya getirilerek metnin sonundaki kaynakça öncesinde bir arada yeniden verilmelidir. Yazarın dipnotta belirttiği metinle alakalı değerlendirmeleri, bilgi notları ve deklarasyonları numaralandırılmadan *. Şeklinde hem metin içinde (noktadan sonra) hem de dipnotta belirtilmelidir. Dipnotlarda her hangi bir kaynak kullanılmaksızın * Şeklinde gerçekleştirilen atıflar Kaynakça öncesinde oluşturulan ve genel olarak dipnotları belirten listeye dâhil edilmemelidir.

b. Tablo ve Şekiller

Metin içinde kullanılan bütün tablo ve şekiller birbirinin ardılı olarak numaralandırılmalı ve metin içinde (Tablo 1 ya da Şekil 1 şeklinde) belirtilmelidir. Bütün tablo ve şekiller içerikleriyle uyuşan kısa başlıklarla adlandırılmalıdır.

c. Kaynakların Dipnot ve Kaynakçada Belirtilmelerinde Uyulacak Kurallar

Metin içinde kullanılan ve kitaplara yönelik atıflar dipnot (yalnızca yararlanılan sayfa ya da sayfalar belirtilmelidir) ve kaynakçada (kaynağın tüm sayfa miktarı belirtilmelidir) aşağıdaki şekliyle kullanılmalıdır. Diğer alıntı usulleri ise örneklerde belirtildiği şekildedir.

Dipnotta

Hilmi Ziya Ülken, Türkiye'de Çağdaş Düşünce Tarihi, Ülken Yayınları, İstanbul 2005, s. 153.

Zafer Gölen, "1852-53 Karadağ Askerî Harekâtı ve Sonuçları", History Studies, Volume: 1/1, 2009, s. 214.

Ömür Ceylan, "Klasik Türk Şiirinde Turnaya Dair", Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, Sayı: 28, 2003, s. 35-42.

Kaynakçada

Ülken, Hilmi Ziya, Türkiye'de Çağdaş Düşünce Tarihi, Ülken Yayınları, İstanbul 2005.

Gölen, Zafer, "1852-53 Karadağ Askerî Harekâtı ve Sonuçları", History Studies, Volume:1/1, 2009, s. 212-296.

Bir eser dipnotunda ilk defa kullanıldığı zaman eserin tam künyesi verilmelidir.

Örnek

Hilmi Ziya Ülken, Türkiye'de Çağdaş Düşünce Tarihi, Ülken Yayınları, İstanbul 2005, s. 153.

Bir eser dipnotunda ikinci defa kullanılacaksa yazar adının ilk harfi ve soyadından sonra a.g.e. (adı geçen eser, italik ), a.g.m. (adı geçen makale, italik), a.g.t. (adı geçen tez, italik) gibi kısaltmalar kullanılır.

Örnek

H.Z. Ülken, a.g.e., s. 45.

Bir yazarın birden fazla aynı tür eseri kullanılacaksa eserlerin isimleri kısaca yazılmalıdır.

Örnek

Z. Gölen, "1852-53 Karadağ..."s. 214.

Z. Gölen, "Osmanlı'dan Cumhuriyet'e...", s. 185.

Tezlerde yazar adı, tezin adı, tezin türü, yapıldığı kurum, yer ve tarih sıralaması dikkate alınır.

Örnek

Abidin Temizer, Karadağ'ın Sosyal ve Ekonomik Yapısı (1853-1913), Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun 2013, s. 65.

Arşiv Belgelerinde önce tam künye verilir, parantez içinde kısaltmaları gösterilir. Sonraki kullanımlarda sadece kısaltmalar kullanılır. Dipnotta öncelikle belgenin bulunduğu arşiv gösterilir. Ardından hangi katalogda bulunduğu (italik yazılır) ve katalog numarası gösterilir. En son belgenin tarihi yazılır. Hicri ve/veya rumi tarihlerin yanında parantez içinde miladi tarih de yazılmalıdır.

Örnek

Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Harici Siyasi Kalemi (HR. SYS), Dosya No: 145, Gömlek No: 12, Tarih: 12 Recep 1241 (20 Şubat 1816).

BOA, HR. SYS, 153/32, Tarih: 12 Safer 1242 (15 Eylül 1826).

İki yazarlı eserlerde her iki yazarın ismi de yazılır. Ancak üç ve daha fazla yazarlı eserlerde birinci sıradaki yazarın adı yazılır, ardından vd. kısaltması kullanılır.

Örnek

İki yazarlı

İlhan Tekeli-Selim İlkin, Cumhuriyetin Harcı 2 Köktenci Modernitenin Ekonomik Politikasının Gelişimi, Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2010, s. 56.

Üç ve daha fazla yazarlı

Durmuş Yalçın vd.,Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara 2005, s. 174.

Metni yayına hazırlanmış eserlerde yazar adı, eser adı, yayına hazırlayan(lar), yayınevi, basım yeri ve tarihi sıralaması takip edilir. Çeviri eserlerde de aynı sıralama takip edilir.

Örnek

Böcüzade Süleyman Sami, Isparta Tarihi, Hazırlayan: Hasan Babacan, Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları, Isparta 2012, s. 85.

Misha Glenny, Balkanlar 1804–1999, Milliyetçilik, Savaş ve Büyük Güçler, Çeviren: Mehmet Harmancı, Sabah Kitapları, İstanbul 2001, s. 37.

Yazmalarda yazar, eser adı, yazmanın bulunduğu kütüphane veya arşiv ve yer numarası, varak sıralaması takip edilir.

Örnek

Ergirili Ahmed Hilmi ibn-i Resul, Osmanlı-Karadağ Muhârebâtı Tarihçesi, İstanbul Üniversitesi Yazma Eserler Kütüphanesi, nr: 10071, varak: 10a, 11b.

Editörlü çalışmalarda, yazar adı, makale adı, eser adı, editör, yayınevi, basım yeri ve tarihi sıralaması takip edilir.

Örnek

Tuncay Ercan Sepetçioğlu, "Anadolu'ya İskân Edilen Balkan Savaşları Muhacirlerine Dair Tarih Alanındaki Çalışmalara Metodolojik Öneriler",  Balkan Tarihi Araştırmalarına Metodolojik Yaklaşımlar, Editör: Abidin Temizer, Libra Kitap, İstanbul 2014, s.308.

Ansiklopedi maddelerinde , yazar adı, madde, ansiklopedi adı, cilt numarası, yayın evi, basım yeri ve tarihi sıralaması takip edilir.

Örnek

Hamza Akın, "Miras", Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Cilt: 30, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul 2012, s. 144.

Gazete yazılarında, varsa yazar adı, başlık, gazete adı, varsa sayı numarası, tarihi ve sayfa numarası sıralaması takip edilir.

Örnek

Yazarlı

Babanzade İsmail Hakkı, "Siyaset: Balkan Muharebesi", Tanin, Numara: 1631, 1 Receb 1331, s. 1.

Yazarsız

"Romanya'nın Kuvve-i Askeriyesi", Tanin, Numara: 1655, 3 Şaban 1331, s. 1.

İnternet kaynaklarında, varsa yazar adı, yazı başlığı, web adresi, erişim tarihi. Yapılan alıntılar veya kullanılan bilgi, asıl kaynağa ulaşma imkânı varsa mutlaka oradan alınmalı, internet kaynakları bu bilgiye ulaşmada bir araç olarak kullanılmalıdır.

Örnek

Hamza Aktan, "Miras", http://www.islamansiklopedisi.info/dia/pdf/c30/c300087.pdf, erişim tarihi: 23.02.2014.

 

 

 

 

 

 

 Copyright 2019 STUDIES OF THE OTTOMAN DOMAIN. | Xdizayn