STUDIES OF THE OTTOMAN DOMAIN
  -   ISSN: 2147-5210 (Online) 2147-5210 (Print)
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler
Bugünkü Ziyaret
: 160
Toplam Ziyaret
: 256243
YAYIN İLKELERİ

YAYIN İLKELERİ

Genel Kurallar 

General Rules

1. Studies of The Ottoman Domain Osmanlı hakimiyetinde bulunan bölgelerin idarî, sosyal, ekonomik ve kültürel yapılarını oluşturan, belirleyen ve şekillendiren unsurları Tarih, Türkoloji ve Coğrafya bilim dallarının akademik çerçeveleri içerisinde araştırmayı amaç edinen uluslararası nitelikte hakemli bir elektronik (online) dergidir.

1. Studies of The Ottoman Domain is an international e-journal that aims to search the structure, shape and the decisive affects of administration, sociality, economy, humanity and cultural events, occured on the ex Ottoman soverinity with the methodology and the scientific way driven from the angle of History, Geography and Literature.

2. Dergide yer alan makaleler 6 aylık süreler halinde yılda 2 defa (Şubat ve Ağustos) elektronik ortamda yayınlanır.

2. The articles, represented in the journal be issued twice in a year on a web based electronic journal as an semiannual (in February and in August).

3. Dergide makalelerinin yayınlanmasını isteyen yazarlar, derginin web sitesinde yer alan sisteme (Makale Takip Sistemi) üye olarak makalelerini yüklerler.Yazarların buradan aldıkları kullanıcı adı ve şifrelerini yayın takip sürecinde kullanacaklarından muhafaza etmeleri gerekmektedir.

3. Authors who seek to publish their article within the journal has to enter in to the new member login system, appears on the journal’s web site (http://www.thestudiesofottomandomain.com/eng/). After being one of the new member of the journal the authors may install their article following the instruction, appears on the screen aftermath of entering with the member login (admin) and the secret code. These admin names and the secret codes, given while shaping the new member file via the applicants e-mail should keep in private and protect during the publication process of their article.

4. Makalelerin dergiye yazarları tarafından yüklenmesi sonrasında Sekreterya tarafından derginin genel ilkelerine ve yazım kurallarına uygunluğu denetlenir. Derginin yazım kurallarına uygun bulunmayan makaleleler gerekli düzeltmelerin gerçekleştirilmesi için yazarlarına iade edilir.

4. Aftermath of installing the papers by its authors, all papers will be scrutinized and checked by the secretarial board of the journal, fallowing the publication instructions.  The papers that being evaluated as unsatisfactory and inadequate to the writing process would be returned to its owner to re-checked and re-install the corrected paper ones more.

5. Sisteme yüklenen makalelerin Sekreterya tarafından kontrol edilmesi sonrasında makaleler değerlendirilmek üzere Tarih, Türkoloji ve Coğrafya bilim dallarının editörlerine yönlendirilir. Dergi sekreteryası 15 gün içerisinde raporunu tamamlamayan hakemleri değiştirme hakkını saklı tutar. 

5. Aftermath of the final check process, performed by secretarial board, the articles be diverted to the editors of History, Turkology and Geography in order to being entered into the referee process. The secretarial board of the journal posses the right of shifting the referee, if the appointed referee cannot complete their report within 15 days.

6. Editörlere yönlendirilen makaleler, editörler tarafından sorumlulukları altındaki bilim dallarının bilimsel kriterlerine göre değerlendirilir ; ayrıca Sekreterya tarafından Viper ve Plagium İntihal Tespit Programları vasıtasıyla kontrolden geçirilir.

6. The articles, diverted to related field editors are evaluated within the angle of their scientific responsibilities. Meanwhile the secretarial board of the journal search and check the articles with the help of “Viper” and “Plagium” Plagiarism Detection Programs.

7. İntihal Tespit Programları ile yapılan kontroller neticesinde makalelerinde intihal şüphesi bulunan yazarlara ait makaleler reddedilecek olup, Studies of The Ottoman Domain’in sonraki sayılarında da söz konusu yazarların makalelerine kesinlikle yer verilmeyecektir.

7. If any occurrence appears on plagiarism within the articles, sent to the journal. The articles, contain any kind of plagiarism will be rejected and the authors are listed in the black-list of the journal not to accept any of their applications in future.

8. Studies of The Ottoman Domain, sisteme yazarlar tarafından gönderilen makaleleri yayınlayıp yayınlamama hakkını saklı tutar.

8. Studies of The Ottoman Domain possess the usufruct of the paper, install in to the journals’ web to publish or not to do so.

9. Studies of The Ottoman Domain, makalelerin Türkçe ve İngilizce başlıklarını gerekli görülmesi halinde değiştirme hakkına sahiptir.

9. Studies of The Ottoman Domain reserves the right to change the titles of the articles if it is necessary.

10. Studies of The Ottoman Domain’in web sitesinde yer alan sisteme (Makale Takip Sistemi) yüklenecek makalelerin kelime sayısı dipnot, kaynakça ve ekleri de dahil olmak üzere 10 bin kelimeden fazla olmamalıdır.

10. The submitted articles, install in to “The Article Searching Process” of the web site of the journal of Studies of the Ottoman Domain ought not to be longer than 10,000 words including abstract, footnotes, bibliography and appendices.

11. Studies of The Ottoman Domain’e gönderilen makalelerde (metin incelemesi yapılan makaleler hariç olmak üzere) yer alan blok alıntıların, yazının yüzde onundan (%10 ) fazla olmaması gerekmektedir.

11. Over all number of quoted citations in the articles shall not exceed 10% of the article text, including abstract, footnotes, bibliography and appendices.

12.  Studies of The Ottoman Domain ‘e gönderilen makaleler, yayımlanması için başvuru olarak kabul edilir. Dergi yönetimi, gönderilen makaleleri yayımlama ya da yayımlamama hakkını saklı tutar. Makaleler için yazarlara telif ücreti ödenmez. Yazarlar yayımlanmak üzere gönderdikleri makalelerinde herhangi bir telif hakkını ihlal etmediklerini, yazıların herhangi bir karalama, yıpratma amaçlı veya şahısların özel hayatının gizliliğini ihlal eden bir nitelik taşımadığını kabul etmektedirler. Söz konusu şartlara rağmen yazının yayımlanmasından sonra herhangi bir kanuni takibat olması durumunda Studies of The Ottoman Domain (SOTOD) ve çalışanları değil, makalenin yazar veya yazarları sorumludur. Hukuki süreçte oluşabilecek maddi zarar ile dava ve savunma masraflarını karşılamak da yazarların yükümlülüğündedir.

12. Studies of The Ottoman Domain regards the authors application as an approval to enter the publishing process. The Journal reserves the right to publish or reject submitted articles. It does not pay any royalty to its authors. The authors accept that their submitted work is in compliance with copyright laws, and their work does not defame any person or a group, or invade their privacy. Authors are legally responsible for the content of their work in case their work is found in violation of Turkish or International Laws. Authors are responsible to pay legal fees and expenses if their work causes any legal action.

14. Yazarlar çalışmalarında kullandıkları görseller, tablolar, figürler ya da alıntılar için gerekli yasal izinleri makale yayınlanmadan önce elde etmekle sorumludurlar.

14. Authors are hold responsible to obtain all the legal permits, requires for the tables, photos or quotations within their text prior to their article, being published.

15. Yazarlar, derginin web sitesinde yer alan sisteme (Makale Takip Sistemi) yükledikleri makalelerin de yazar adı ve ünvanına, makaleleri değerlendirecek hakem heyetinin objektif davranabilmesi ve hakem sürecinin gizlilik içerisinde yürütülebilmesi adına yer vermemelidirler. Makalelerin kim tarafından derginin sisteme yüklendiği sistemde zaten kayıtlı olduğundan, zikredilen ad ve unvan bilgileri hakem süreci sonrasında Sekreterya tarafından makalelere eklenecektir.

15. Authors should not specify their name, title or institute within the paper that having installed in to the journal “Article Fallowing System”, appears on the web site of the journal so that the referees act objective during the evaluation process. The records of who entered in to the “Article Fallowing System” are already known by the board of the secretaries of the journal. If the submitted article decided to be published after completing the publication referee process; the secretarial board of the journal will finally include the author’s needed identification to the accepted paper.

16. Yazarlar derginin web sitesinde yer alan sisteme (Makale Takip Sistemi) yükledikleri makalelerinin hangi aşamada bulunduğunu (editörde, hakem incelemesi… şeklinde) aynı sayfa üzerinden başlangıçta edindikleri kullanıcı adı ve şifreleri vasıtasıyla takip edebilirler.

16. Authors can fallow and learn that their works are on which stage (if accepted, on the referee, need correction etc.) by using the admin and the code, provided to them via mail during their submission to the journal on the panel of “Article Fallowing System”.

17. Studies of The Ottoman Domain’ in web sitesinde yer alan sisteme (Makale Takip Sistemi) yazarları tarafından yüklenen ve hakem süreci tamamlanan makaleler, sisteme yüklendikleri tarih dikkate alınarak sıraya konulur ve bu sıra çerçevesinde yayınlanır.

17. Studies of The Ottoman Domain publishes the approved articles, install into the journal “Article Fallowing System” panel in the order it received.

18. Studies of The Ottoman Domain’de yer alan makaleler derginin yayın politikası gereğince herhangi bir yükümlülük gerektirmeksizin erişilebilir, okunabilir ve indirilebilir. Makalelerin ticari amaçla kullanılabilmesi dergi yönetiminin ve yazarının iznine tabidir.

 18. According to the publication regulations of Studies of The Ottoman Domain the articles, appears on the journal can be reached, read and even download without any delay or obstacles. The usufructs of the articles to benefit commercially are belonging to the permission of both authors and editorial boards of the journal.

Yazım Kuralları (Rules and Suggestions for the Spelling)

1. Makaleler aşağıda belirtilen ilkelere göre hazırlanmalı ve dergiye üye olunarak "Makale Yükle" : http://www.thestudiesofottomandomain.com/eng/uye.html kısmından gönderilmelidir. Yazım kurallarına göre hazırlanmayan makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır.

1. The articles should be prepared according to the fallowing rules, suggestions and indications, appear on the journal site. First of all authors have to create a new membership via the link of the journal: http://www.thestudiesofottomandomain.com/eng/uye.html and after being member they enter into the system by using admin and code provided during the application process. When they entered into the “Article Fallowing Process” they have to install their article on the panel via using the button of installment. These articles, has not fixed with the spelling process of the journal will not be taking into consideration.

2. Ana sayfa bağlantısını (http://www.thestudiesofottomandomain.com/uye.html ) kullanılarak makalenizi “Makale Takip Sistemine yükleyebilirsiniz. Kayıt esnasında belirttiğiniz mail adresi üzerinden hakem süreci ile ilgili açıklamalar tarafınıza yönlendirilecektir. Bütün hakem raporları tamamlandıktan sonra eğer varsa talep edilen veya önerilen düzeltmeleri tamamlayarak makalenizi sisteme tekrar yükleyiniz. Hakem sonrası düzeltme ve makaleyi yeniden yükleme işlemini lütfen olası karışıklıkları önlemek için bir defa da tamamlayınız.

 2. You can submit your articles by entering your admin and password through the “Submit Manuscript” link on the main panel: http://www.thestudiesofottomandomain.com/uye.html  (use the drop-down box to select your language preference). You will be notified by email to your registered mail when all referee comments are available. You may then review the referee comments through the same link. PLEASE NOTE: Because you are allowed to edit the corrections one time only, you must wait until all referees submit their comments before editing your corrections.

Sayfa Düzeni

Page Lay Out

1.Makaleler Microsoft Word Programda düzenlenmelidir. Sayfa düzeninde aşağıdaki tabloda yer alan fontlar kullanılmalıdır.

Kâğıt Boyutu

A4 Dikey

Üst Kenar Boşluk

4 cm

Alt Kenar Boşluk

3 cm

Sol Kenar Boşluk

4 cm

Sağ Kenar Boşluk

3 cm

Paragraf Başı

0 cm

Blok Alıntı (Sağdan ve Soldan)

1 cm (Paragraf başı olmadan)

Yazı Tipi

Times New Roman

Yazı Tipi Stili

Normal

Ana Metin Boyutu

12

Özet Boyutu

9

Blok Alıntı Boyutu

10

Dipnot Metin Boyutu

10

Paragraf Aralığı

0 nk

Satır Aralığı

Tek

 

1.Articles must be typed in Microsoft Word program and page structures should be organized as follows:

 

 

Page Size

A4 vertical

Top Margin

4 cm

Bottom Margin

3 cm

Left Margin

4 cm

Right Margin

3 cm

First line of each paragraph

0 cm

Block quotations (right and left)

1 cm (Without any paragraph)

Font

Times New Roman

Font Type Style

Normal

Size of Normal Text

12

Size of Abstract

9

Size of Block Quotations

10

Size of Foot Note

10

Space Between Paragraphs

0 nk

Space Between Lines

1

2. Makelelerde sayfa numarasına, alt ve üst bilgiye yer verilmemelidir.

2. The page numbers and sub or upper information space should not fix to the articles.

3. Makalelerde içerik sırası ise şöyle olmalıdır: Türkçe başlık, İngilizce başlık, Türkçe Özet ve Anahtar kelimeler, İngilizce Abstract ve Anahtar kelimeler (key words), ana metin, sonuç, kaynakça, varsa ekler (harita, şekil vs.). Özet her dil için (İngilizce-Türkçe) 200 er kelimeden fazla olmamalılıdr. Anahtar kelimeler ise 5 kelimeden oluşmalıdır.

3. The setting of the content in the articles should be as follows: Turkish title, English title, Turkish abstract and key words, English abstract and keywords, main text, conclusion, bibliography, and appendices if any (maps, figures, etc.). Abstracts should be no more than 200 words long for each language and the keywords should be embodied with 5 words.

4. Makalelerde kullanılan haritalar, şemalar, istatistikler ve grafikler 300 dpi çözünürlükte olmalıdır. Derginin yayın aşaması öncesinde makalelerin mizanpajı düzenlenirken dosya boyutlarında değişiklik yapılmasına ihtiyaç duyulabileceği göz önünde bulundurularak yer verilen harita, şema ve grafiklerin iletişim adresimize mail yoluyla ayrıca gönderilmesi gerekmektedir.

4. Charts, Schema, Statistics, Graphics must be 300 (dpi) in density. The Charts, Schema, Statistics, Graphics has to be sent to our mail due to the urgent necessities during the publishing process.

5. Makaleler dipnot kullanılarak yazılmış olmalıdır. Dipnotlarda geçen kaynaklar, açık ve ayrıntılı künyeleriyle birlikte yazının sonunda Kaynakça kısmında verilir.  Dipnot cümle bitiminde noktadan sonra verilmelidir.

5. All articles have to be written with footnotes. All sources and cites, cited within the article must be depicted decisively within the Bibliography of the article. Footnotes should be given after the sentence.

6. Makale içinde bir (1) sayfayı aşan tabloların metin sonuna ekler kısmına alınması gerekmektedir.

6. Any kind of charts, Schema, Statistics, Graphics that exceed over one page size must be affixed to the appendix.

7. Makalenin Türkçe ve İngilizce ana başlığı büyük harflerle ve koyu olarak yazılmalıdır. Ara başlıkların her bir kelimesinin sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır.

7. The main Turkish and English title must be written in capital and bold. Subtitles should be written in lower case, except the first letters.

8. Dipnotlarda lütfen Ad ve soyadı sıralamasına dikkat ediniz. Bibliyografya da ise soyad ve ad şeklinde atıflarınızı belirtiniz.

8. In footnotes please follow “Name, Surname” order. In bibliography follow “Surname, Name” order while giving your arbitrations.

9. Yazar adı ya da adlarının ilk harfi büyük olmalıdır. Yazarların soyadları ise tamamı büyük harflerle yazılmalıdır.

9. The initial letters of Authors name or names should be written in capital. All of the letters of the surname must be written in capital.

Kaynak Gösterme Kuralları

Rules For The Quotation

1. Alıntı Metinler

Cümle içindeki alıntılar cümle bitimini ifade eden nokta öncesinde tırnak içinde belirtilmelidir. Eğer alıntı metin bir cümleden uzun ve içinde birden fazla noktalama işareti taşıyor ise tırnak işareti son noktadan sonra eklenmelidir.

1. The Quoted Texts

All quotations must be given within the quotation marks before ending the sentence.

a. Metin İçi Kısa Alıntılar

Kısa Alıntılar başlangıcında ve sonunda tek tırnak işareti ile belirlenmelidir. Alıntı metnin bitiminde, alıntının yapıldığı kaynak belirtilmek suretiyle nokta ya da diğer işaretlemelere gidilebilir.

a.Limited Quotations Within the Text

Limited quotations must be represent with one quotation mark at the beginning and the at the end of the quotation.

b. Blok Alıntılar

Kırk kelime ve daha üzerindeki alıntılar 10 punto yazı biçiminde soldan 5cm sağdan 4cm girinti bırakmak suretiyle metin içinde belirtilmelidir.

b.Whole Quotations

The quotations, exceed over 40 words must be written with 10 punto and replace the “whole quotation” into the text allowing it 5cm gaps from left, 4 cm gaps from right of the corners of the paper (A4).

2. Kısa Bilgilendirme Yazıları ve Dipnot

2.Short Notice and Footnotes

a. Metinle İlgili Bilgilendirme Yazıları

Metin içinde yararlanılan bibliyografya dipnotta, 1. Şeklinde ve birbirini takip eden sayısal ardılları ile belirtilmelidir. Alıntının dipnotta belirtileceği ise alıntı yapılan cümlenin bitiminin yapıldığı son noktadan sonra yine 1. Ve ardılları olarak metin içinde de sabitlendirilmelidir. Metin içinde kullanılan bütün notlar bir araya getirilerek metnin sonundaki kaynakça öncesinde bir arada yeniden verilmelidir. Yazarın dipnotta belirttiği metinle alakalı değerlendirmeleri, bilgi notları ve deklarasyonları numaralandırılmadan *. Şeklinde hem metin içinde (noktadan sonra) hem de dipnotta belirtilmelidir. Dipnotlarda her hangi bir kaynak kullanılmaksızın * Şeklinde gerçekleştirilen atıflar Kaynakça öncesinde oluşturulan ve genel olarak dipnotları belirten listeye dâhil edilmemelidir.

a.Short Notice About The Text

Bibliography that was cited within the text must be indicated with the sequenced numbers as 1. and its sequences at the footnote. The citations must be represented at the ending of the sentence of the main text that contains any citations as in sequenced order starts with 1 and its fallowing. All citations within the footnote must be gather in alphabetic order and enlisted at the end of the text as bibliography. The declarations, curriculum vitas, abbreviations and personal comments must be depicted with “star button” as * and should not be represented in the bibliography.

b. Tablo ve Şekiller

b.Charts and Images

Metin içinde kullanılan bütün tablo ve şekiller birbirinin ardılı olarak numaralandırılmalı ve metin içinde (Tablo 1 ya da Şekil 1 şeklinde) belirtilmelidir. Bütün tablo ve şekiller içerikleriyle uyuşan kısa başlıklarla adlandırılmalıdır.

All charts and images within the text must be numerated in sequence order and declared as (Chart 1 or Image 1) before or after the charts or images. Within the chart and images; their short introductions must be also given as appropriate title that fixed with the related charts or images.

c. Kaynakların Dipnot ve Kaynakçada Belirtilmelerinde Uyulacak Kurallar

c.Regulations for Footnotes and Bibliography

Metin içinde kullanılan ve kitaplara yönelik atıflar dipnot (yalnızca yararlanılan sayfa ya da sayfalar belirtilmelidir) ve kaynakçada (kaynağın tüm sayfa miktarı belirtilmelidir) aşağıdaki şekliyle kullanılmalıdır. Diğer alıntı usulleri ise örneklerde belirtildiği şekildedir.

The citation, in the main text must be given in the footnotes with only related page of citation. However all citations must be represented with total number of the books’ or articles’ pages. The rest of the citation, either within the footnotes or in the bibliography must be complete as it was depicted in the examples, takes place blow.

  •        Yazarın Adı (ları) ve soyadı, kaynağın başlığı, yayınevi: basım yeri, yayın tarihi; 000 ss (kaynağın sayfa miktarı).: ISBN:
  •        Name of the Authors, Title Of the Book or Article, Publishing House: Publishing Place, Publishing Date; 000, ss. (how many pages that the citation content), ISBN: 0000.


Örnek:

Examle

Antonio Fabris (ed.), Cristina Trivulzio Di Belgiojoso An Italian Princess in the 19 th C. Turkish Countryside, Filippi Editore Venezia: Venezia, 2010; 62 pp. ISBN: 978.88.6495.080.8.

Ali Yılmaz , Çorum Sanayi, Etüt Yayınevi: Samsun, 2005; 200 ss., ISBN: 975-8217-63-1.

Dipnot, Bibliyografya ve Yazım Kuralları ile ilgili olarak Humane - SAGE Journals (WIH_Humane_Reference_Style_2017 (2)) tarafından belirlenen yazım kuralları da dergimiz yayın kuralları olarak kabuledilmiştir.

For further citation rule candidates may also refer to Humane - SAGE Journals (WIH_Humane_Reference_Style_2017 (2)) instructions.

 

 

 

 

 

 Copyright 2018 STUDIES OF THE OTTOMAN DOMAIN. | Xdizayn