STUDIES OF THE OTTOMAN DOMAIN
  -   ISSN: 2147-5210 (Online) 2147-5210 (Print)
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler
Bugünkü Ziyaret
: 202
Toplam Ziyaret
: 164919
YAYIN İLKELERİ

Genel Kurallar

1. Studies of The Ottoman Domain Osmanlı hakimiyetinde bulunan bölgelerin idarî, sosyal, ekonomik ve kültürel yapılarını oluşturan, belirleyen ve şekillendiren unsurları Tarih, Türkoloji ve Coğrafya bilim dallarının akademik çerçeveleri içerisinde araştırmayı amaç edinen uluslararası nitelikte hakemli bir elektronik (online) dergidir. Dergide ayrıca Osmanlı Devletinin hâkimiyet sahasında bulunmayıp etkileşim içerisinde bulunduğu devletlerin ve hanedanların hüküm sürdüğü hakimiyet sahalarıyla ilgili Tarih, Türkoloji ve Coğrafya bilim dalları çerçevesinde üretilen makalelere de yer verilmektedir.

2. Dergide yer alan makaleler 6 aylık süreler halinde yılda 2 defa (Şubat ve Ağustos) elektronik ortamda yayınlanır. Dergide makalelerin Tarih, Türkoloji ve Coğrafya bilim dallarına dağılımında sayı sınırlaması bulunmamaktadır.

3. Dergide makalelerinin yayınlanmasını isteyen yazarlar, derginin web sitesinde yer alan sisteme (Makale Takip Sistemi) üye olarak makalelerini yüklerler.Yazarların buradan aldıkları kullanıcı adı ve şifrelerini yayın takip sürecinde kullanacaklarından muhafaza etmeleri gerekmektedir.

4. Makalelerin dergiye yazarları tarafından yüklenmesi sonrasında Sekreterya tarafından derginin genel ilkelerine ve yazım kurallarına uygunluğu denetlenir. Derginin yazım kurallarına uygun bulunmayan makaleleler gerekli düzeltmelerin gerçekleştirilmesi için yazarlarına iade edilir.

5. Sisteme yüklenen makalelerin Sekreterya tarafından kontrol edilmesi sonrasında makaleler değerlendirilmek üzere Tarih, Türkoloji ve Coğrafya bilim dallarının editörlerine yönlendirilir.

6. Editörlere yönlendirilen makaleler, editörler tarafından sorumlulukları altındaki bilim dallarının bilimsel kriterlerine göre değerlendirilir ; ayrıca Sekreterya tarafından Viper ve Plagium İntihal Tespit Programları vasıtasıyla kontrolden geçirilir.

7. İntihal Tespit Programları ile yapılan kontroller neticesinde makalelerinde intihal şüphesi bulunan yazarlara ait makaleler reddedilecek olup, Studies of The Ottoman Domain’in sonraki sayılarında da söz konusu yazarların makalelerine kesinlikle yer verilmeyecektir.

8. Studies of The Ottoman Domain, sisteme yazarlar tarafından gönderilen makaleleri yayınlayıp yayınlamama hakkını saklı tutar.

9. Studies of The Ottoman Domain, makalelerin Türkçe ve İngilizce başlıklarını gerekli görülmesi halinde değiştirme hakkına sahiptir.

10. Studies of The Ottoman Domain’in web sitesinde yer alan sisteme (Makale Takip Sistemi) yüklenecek makalelerin kelime sayısı dipnot, kaynakça ve ekleri de dahil olmak 10 bin kelimeden fazla olmamalıdır.

11. Studies of The Ottoman Domain’e gönderilen makalelerde (metin incelemesi yapılan makaleler hariç olmak üzere) yer alan blok alıntıların, yazının yüzde onundan (%10 ) fazla olmaması gerekmektedir.

12. Makalelerin bilimsel kriterlere ve meslek etiğine uygunluğu hususunda sorumluluk tamamen yazara aittir. Yazarlar yayınlanmak üzere Studies of The Ottoman Domain’in sistemine yükledikleri makalelerinde herhangi bir telif hakkı ihlali bulunmadığını ve yazılarında şahısların özel hayatlarının gizliliğini ihlal eden bir hususun yer almadığını peşinen kabul etmiş sayılırlar. Belirtilen bu hususlara rağmen makalelerin yayınlanmasından sonra oluşacak hukuki anlaşmazlıklardan ve hukuki süreçte yaşanacak maddi-manevi yükümlülüklerden Studies of The Ottoman Domain’in editörleri ve çalışanları sorumlu tutulamayacaktır. Bu konuda sorumluluk tamamen yazar ve/veya yazarlara aittir.

13. Makalelerin yazım üslubunda herhangi bir belgeye ve kaynağa dayanmaksızın hakaretâmiz ve mübalağalı ifadelere yer verilmemelidir.

14. Yazarlar çalışmalarında kullandıkları görseller, tablolar, figürler ya da alıntılar için gerekli yasal izinleri makale yayınlanmadan önce elde etmekle sorumludurlar.

15. Yazarlar, derginin web sitesinde yer alan sisteme (Makale Takip Sistemi) yükledikleri makalelerin de yazar adı ve ünvanına, makaleleri değerlendirecek hakem heyetinin objektif davranabilmesi ve haken sürecinin gizlilik içerisinde yürütülebilmesi adına yer vermemelidirler. Makalelerin kim tarafından derginin sisteme yüklendiği sistemde zaten kayıtlı olduğundan, zikredilen ad ve unvan bilgileri hakem süreci sonrasında Sekreterya tarafından makalelere eklenecektir.

16. Yazarlar derginin web sitesinde yer alan sisteme (Makale Takip Sistemi) yükledikleri makalelerinin hangi aşamada bulunduğunu (editörde, hakem incelemesi… şeklinde) aynı sayfa üzerinden başlangıçta edindikleri kullanıcı adı ve şifreleri vasıtasıyla takip edebilirler.

17. Studies of The Ottoman Domain’ in web sitesinde yer alan sisteme (Makale Takip Sistemi) yazarlara tarafından yüklenen ve hakem süreci tamamlanan makaleler, sisteme yüklendikleri tarih dikkate alınarak sıraya konulur ve bu sıra çerçevesinde yayınlanır.

18. Studies of The Ottoman Domain’de yer alan makaleler derginin yayın politikası gereğince herhangi bir yükümlülük gerektirmeksizin erişilebilir, okunabilir ve indirilebilir. Makalelerin timari amaçla kullanılabilmesi dergi yönetiminin ve yazarının iznine tabidir.

 

Yazım Kuralları

1. Makalelerin sayfa düzeni aşağıda belirtilen hususlara göre düzenlenmelidir :

Program Formatı : Microsoft Word

Yazı Tipi : Times News Roman

Yazı Tip Stili : Normal

Üst Kenar Boşluk : 4 cm

Alt Kenar Boşluk : 3 cm

Sol Kenar Boşluk : 4 cm

Sağ Kenar Boşluk : 3 cm

Ana Metin Boyutu : 12 punto

Özet Metin Boyutu : 9 punto

Dipnot Metin Boyutu : 10 punto

Blok Alıntı : 10 punto

Paragraf Aralığı (alt-üst) : 0 nk

Satır Aralığı : Tek (1)

 

2. Makelelerde sayfa numarasına, alt ve üst bilgiye yer verilmemelidir.

3. Makalelerde içerik sırası ise şöyle olmalıdır:

Türkçe başlık, İngilizce başlık, Türkçe Özet ve anahtar kelimeler, İngilizce Abstract ve anahtar kelimeler (key words), ana metin, sonuç, kaynakça, varsa ekler (harita, şekil vs.).

4. Makelelerde yer alan Türkçe Özet ve İngilizce Abstract’ta kelime sayısı 150-200 arasında olmalıdır. Anahtar kelimeler ve Keywords ise 3-5 kelime arasında olmalıdır.

5. Makalelerde kullanılan haritalar, şemalar, istatistikler ve grafikler 300 dpi çözünürlükte olmalıdır. Derginin yayın aşaması öncesinde makalelerin mizanpajı düzenlenirken dosya boyutlarında değişiklik yapılmasına ihtiyaç duyulabileceği göz önünde bulundurularak yer verilen harita, şema ve grafiklerin iletişim adresimize mail yoluyla ayrıca gönderilmesi gerekmektedir.

6. Makaleler dipnot kullanılarak yazılmış olmalıdır. Dipnotlarda geçen kaynaklar, açık ve ayrıntılı künyeleriyle birlikte yazının sonunda Kaynakça kısmında verilir.  Dipnot cümle bitiminde noktadan sonra verilmelidir.

7. Makale içinde bir (1) sayfayı aşan tabloların metin sonuna ekler kısmına alınması gerekmektedir.

 

Kaynak Gösterme Kuralları

1. Alıntı Metinler

Cümle içindeki alıntılar cümle bitimini ifade eden nokta öncesinde tırnak içinde belirtilmelidir. Eğer alıntı metin bir cümleden uzun ve içinde birden fazla noktalama işareti taşıyor ise tırnak işareti son noktadan sonra eklenmelidir.

a. Metin İçi Kısa Alıntılar

Kısa Alıntılar başlangıcında ve sonunda tek tırnak işareti ile belirlenmelidir. Alıntı metnin bitiminde, alıntının yapıldığı kaynak belirtilmek suretiyle nokta ya da diğer işaretlemelere gidilebilir.

Örnek : ‘… olayın en kesin yanı …’

b. Blok Alıntılar

Kırk kelime ve daha üzerindeki alıntılar 10 punto yazı biçiminde soldan 5cm sağdan 4cm girinti bırakmak suretiyle metin içinde belirtilmelidir.

2. Kısa Bilgilendirme Yazıları ve Dipnot

a. Metinle İlgili Bilgilendirme Yazıları

Metin içinde yararlanılan bibliyografya dipnotta, 1. Şeklinde ve birbirini takip eden sayısal ardılları ile belirtilmelidir. Alıntının dipnotta belirtileceği ise alıntı yapılan cümlenin bitiminin yapıldığı son noktadan sonra yine 1. Ve ardılları olarak metin içinde de sabitlendirilmelidir. Metin içinde kullanılan bütün notlar bir araya getirilerek metnin sonundaki kaynakça öncesinde bir arada yeniden verilmelidir. Yazarın dipnotta belirttiği metinle alakalı değerlendirmeleri, bilgi notları ve deklarasyonları numaralandırılmadan *. Şeklinde hem metin içinde (noktadan sonra) hem de dipnotta belirtilmelidir. Dipnotlarda her hangi bir kaynak kullanılmaksızın *. Şeklinde gerçekleştirilen atıflar Kaynakça öncesinde oluşturulan ve genel olarak dipnotları belirten listeye dâhil edilmemelidir.

 

b. Tablo ve Şekiller

Metin içinde kullanılan bütün tablo ve şekiller birbirinin ardılı olarak numaralandırılmalı ve metin içinde (Tablo 1 ya da Şekil 1 şeklinde) belirtilmelidir. Bütün tablo ve şekiller içerikleriyle uyuşan kısa başlıklarla adlandırılmalıdır.

c. Kaynakların Dipnot ve Kaynakçada Belirtilmelerinde Uyulacak Kurallar

Metin içinde kullanılan ve kitaplara yönelik atıflar dipnot (yalnızca yararlanılan sayfa ya da sayfalar belirtilmelidir) ve kaynakçada (kaynağın tüm sayfa miktarı belirtilmelidir) aşağıdaki şekliyle kullanılmalıdır.

  • Yazarın Adı (ları) ve soyadı, kaynağın başlığı, yayınevi: basım yeri, yayın tarihi; 000 ss (kaynağın sayfa miktarı).: ISBN.
  • Editör(ler), kaynağın başlığı, yayınevi: basım yeri, yayın tarihi; 000 ss (kaynağın sayfa miktarı).: ISBN.


Örnek :

Antonio Fabris (ed.), Cristina Trivulzio Di Belgiojoso An Italian Princess in the 19 th C. Turkish Countryside, Filippi Editore Venezia: Venezia, 2010; 62 pp.: 978.88.6495.080.8.

Ali Yılmaz , Çorum Sanayi, Etüt Yayınevi: Samsun, 2005; 200 ss.: 975-8217-63-1.

 

 

 

 Copyright 2017 STUDIES OF THE OTTOMAN DOMAIN. | Xdizayn